Rasmus Hansson (MDG) har tatt til orde for å verne Oslofjorden. Nå møter han motbør fra Arbeiderpartiet.

Frode Jacobsen i Arbeiderpartiet mener MDG går for langt når partiet vil verne fjorden. Han mener det kan skremme folk bort fra miljøkampen. Foto: Stein J. Bjørge
  • Arnhild Aass Kristiansen

    Journalist

Det er lett gråvær og ganske glissent på den nyåpnede operastranden når Aftenposten møter Frode Jacobsen, stortingskandidat og gruppeleder for Oslo Arbeiderparti her. Ap-politikeren vil likevel ha seg en dukkert.

Kanskje det er fordi det nærmer seg stortingsvalg – og kanskje fordi han vil ha frem et poeng:

– Jeg er Oslo-gutt og har vokst opp her. I min ungdom var det utenkelig å bade i dette området. Ingen ville vært fristet til noe slikt. Her var det motorvei og forurensing som rant ut fra Akerselva. Utviklingen i fjorden rundt Oslo er utelukkende positiv, spør du meg. Det mener jeg er viktig å få frem, sier han.

Kritisk til vern

Stortingskandidat for MDG i Oslo, Rasmus Hansson, har i Aftenposten tatt til orde for et radikalt vern:

– Oslofjorden må vernes mot alt som kan påvirke fjorden negativt. En må starte med å verne hele fjorden. Absolutt hele. Deretter kan en undersøke punkt for punkt hva som ikke skader og åpne for det, har Hansson sagt.

Bakgrunnen er de store problemene som fjorden opplever. Selv om vannkvaliteten ved strandlinjen innerst i Oslo sentrum er blitt bedre siden 70-tallet, er utviklingen negativ på en rekke andre områder. Torskebestanden er så godt som utradert, utslipp av nitrogen øker og har gitt vekst til alger som bruker opp oksygenet i fjorden. Blåskjell og tareskoger er også i tilbakegang – for å nevne noe.

Til tross for problemene advarer Jacobsen mot MDG-politikerens utspill.

– Jeg mener Rasmus Hanssons utspill bidrar kontraproduktivt. Det kan være med å skremme folk vekk fra det grønne skiftet. Det er det siste vi trenger. Vi mener det beste vernet er bruk. Folk vil ta vare på fjorden når de bruker den, de vil ta vare på badeområdene. De som bruker fritidsbåt, er tjent med at fjorden er ren og tilgjengelig, sier Jacobsen.

Han mener det kan være bra med vern noen steder.

– Men vern må ikke komme i konflikt med bruk. Der mener jeg at MDG og Ap skiller lag. Når du går ut og skal verne hele fjorden, og sette all aktivitet på pause, så blir det litt latterlig, mener han.

Er urolig

– Blir du ikke litt urolig av utviklingen i Oslofjorden?

– Jeg blir veldig urolig, sier Jacobsen, som forteller at han selv har merket problemene blant annet på familiehytta på Hvaler.

– Det er ikke mange år siden jeg var ute og fisket torsk med barna mine. I år er det nesten ingen av hyttenaboene som har fått fisk. Det er stor grunn til uro. Desto viktigere: Skal vi få gjort noe med det, må vi ha med oss folk, sier Jacobsen, som mener mye gjøres riktig i Oslo.

– Oslo havn har en båt som plukker flytende søppel. Vi har gjort store arbeider for stoppe forurensing fra Langøyene, og vi har gjort arbeid med avløpsnettet. Når utviklingen nå likevel er negativ, er vi villige til å si at det må gjøres en stor innsats for å få livet i Oslofjorden tilbake igjen, sier han.

– Hva vil Ap gjøre, helt konkret?

– Vi må gjøre noe med avrenning fra landbruket og også fra fritidsbåter. Det fremstår som ganske utenkelig at en skal fortsette å tømme septik fra fritidsbåter i fjorden, sier Jacobsen. Han tror dette er tiltak som vil møte forståelse på en annen måte enn et omfattende vern.

– Men vi må snakke med båtfolket, diskutere det med folk og få folk med oss på tiltakene, sier han.

MDG uenig

Rasmus Hansson er sterkt uenig i at bruk er det beste vernet Oslofjorden kan få.

– Nå har vi praktisert «bruk er beste det vern» i Oslofjorden i 100 år, og resultatet er at økosystemet fra Skagerrak til Bunnefjorden nærmer seg fullt sammenbrudd. Om det hersker det faktisk ingen faglig tvil, skriver han i en e-post.

Han sier det MDG har tatt til orde for, er de samme tiltak som også Havforskningsinstituttet går inn for, som trålfrie soner og å stanse inngrep i fjord og fjære.

– Til sammen et helhetlig, systematisk vern. Er det dette Aps Frode Jacobsen kaller kontraproduktivt? Da håper jeg han kan begrunne det faglig, skriver han.

Ap advarer mot å verne Oslofjorden
Source:
Source 1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here