Statens vegvesen og entreprenøren Winsnes Maskin & Transport AS signerte mandag kontrakten.

– Nå som kontrakten er signert starter straks arbeidet i anleggsområdet og det blir arbeid i hele sommer, sier prosjektleder Janne Staulen Venes i Statens vegvesen i en pressemelding.

I første omgang blir det skogrydding og sprengning av berg.

Oppdraget omfatter bygging av alle nødvendige betong- og stålarbeider for fundamenter og pilar til den midlertidige broa. I tillegg må det bygges ny veg i begge ender av den nye broa for å koble på eksisterende E6. Til sammen 150 meter veg.

Anleggsarbeid i sommer og høst

Den midlertidige broa bygges rett oppstrøms av dagens Stavåbru. Den er nå i produksjon i England. Den er av typen mabey bro og får to kjørefelt. Broa skal monteres på stedet og kommer til Rennebu fordelt på mer enn 30 lastebillass. Broa er over 500 tonn i totalvekt.

Dagens Stavåbru over elva Stavåa sør for Berkåk i Rennebu kommune har skader i hovedbæresystemet som reduserer kapasiteten. Framtidig E6 vil bli lagt i ny trasé. På grunn av usikkerhet i framdriften for dette og tilstanden på dagens bro, er det besluttet å etablere en midlertidig bro for E6-trafikken.

Total lengde på den midlertidige broa blir 140 meter, og den vil ha ett fritt spenn over elva på 99,5 meter.

Illustrasjon av den midlertidige broa for E6-trafikken over elva Stavåa. Foto: Skjermutskrift

Illustrasjon av den midlertidige broa for E6-trafikken over elva Stavåa. Foto: Skjermutskrift

– Det er første gang i Norge at vi skal montere en mabey-bro på denne størrelsen med ett slikt spenn, så her setter vi norgesrekord, sier Venes.

Kjørebanebredden vil være 7,35 meter. Totalbredden på broa fra ytterkant til ytterkant vil være 10 meter.

Når arbeidet med fundamentene og pilaren for broa er ferdig, starter monteringen av broa. Hvis alt går etter planen, vil det skje i september. I november er det planlagt å være ferdig med arbeidet, og E6-trafikken kan flyttes over på den nye broa.

Ett kjørefelt åpent for trafikk over Stavåbrua i dag

I dag er det trafikkdirigering på E6 Stavåbrua , med trafikk i en kjøreretning om gangen. I perioder med mye trafikk, som helgeutfart osv. vil det bli kø. Trafikanter må påregne ventetid. Oppdaterte trafikkmeldinger finner du på www.175.no.

E6: Klar for bygging av bro over Stavåa i Rennebu
Source:
Source 1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here