NTB

10. juni 2021 07:36 Oppdatert 10. juni 2021 07:39

I 2020 døde 3.754 personer av lungesykdom I Norge, viser nye tall fra Folkehelseinstituttet. Foto: Fredrik Hagen / NTB

I 2020 døde 3.754 personer av lungesykdom I Norge, viser nye tall fra Folkehelseinstituttet. Foto: Fredrik Hagen / NTB Foto: NTB

I 2020 døde 3.754 personer av lungesykdom i Norge. Det var 624 færre enn året før, viser tall fra FHIs dødsårsaksregister.

NTB

10. juni 2021 07:36 Oppdatert 10. juni 2021 07:39

Det tilsvarer 18 prosent lavere dødsrate enn ventet i 2020, ifølge Folkehelseinstituttet.

– Færre døde av både lungebetennelse, influensa og kols, sier overlege Marianne Sørlie Strøm i Dødsårsaksregisteret i FHI.

Hun sier at tallene samsvarer med tall fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), som i fjor registrerte langt færre smittsomme sykdommer som influensa og andre luftveisvirus enn tidligere år.

«Vi ser også lavere dødsfall for demens som kan ha sammenheng med færre luftveisinfeksjoner. Blant eldre og skrøpelige personer med andre kroniske sykdommer kan luftveisinfeksjoner i mange tilfeller bidra til å fremskynde døden», skriver FHI på sine sider.

Ifølge Frode Forland, fagdirektør for smittevern, miljø og helse i FHI, kan færre luftveisinfeksjoner tyde på at befolkningen har fulgt anbefalingene om blant annet sosial distansering, håndvask og bruk av munnbind.

– Dette er den mest sannsynlige årsaken til redusert dødelighet av lungesykdommer, sier Forland.

Færre døde av lungesykdom i 2020
Source:
Source 1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here