Stadig flere land stanser bruken av Astra Zenecas koronavaksine, av frykt for at den kan føre til blodpropp. WHO advarer mot panikk og anbefaler fortsatt bruk.

Verdens helseorganisasjon (WHO) advarer mot vaksine-panikk etter at en rekke land, blant dem Norge, har stanset bruken av koronavaksine fra svensk-britiske Astra Zeneca. Foto: AP / NTB

– Folk må ikke få panikk. Vi anbefaler inntil videre at land fortsetter å vaksinere med Astra Zeneca, sier WHOs forskningssjef Soumya Swaminathan.

Hun understreker at ingen dødsfall så langt er tilskrevet noen av koronavaksinene som er tatt i bruk.

WHOs eksperter møtes tirsdag for å vurdere meldingene om mulige bivirkninger av Astra Zeneca-vaksinen, opplyser WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tyskland stanser midlertidig bruken av Astra Zenecas-koronavaksine, opplyser helseminister Jens Spahn. Foto: AP / NTB

Tyskland stanser

Mandag innstilte tyske helsemyndigheter bruken av koronavaksinen fra Astra Zeneca, som er utviklet ved Oxford-universitetet i Storbritannia.

Tyskland har mottatt 3 millioner doser av vaksinen, og 1,6 millioner doser er alt satt.

Ifølge helseminister Jens Spahn har det vært sju tilfeller av blodpropp blant dem som har fått vaksinen.

– Det skjer svært sjelden. Risikoen er svært lav, men om det virkelig er en forbindelse med vaksinen, så er det en disproporsjonal risiko, sier Spahn.

EMA avgjør

Det europeiske legemiddeltilsynet (EMA) fastholdt mandag at risikoen ved vaksinen oppveier nytten.

– Antallet tilfeller av blodpropp hos vaksinerte synes ikke å være høyere enn det man ser i befolkningen for øvrig, understreker EMA.

– EMAs sikkerhetskomité (PRAC) vil gå gjennom ytterligere informasjon tirsdag og har sammenkalt til et ekstraordinært møte torsdag 18. mars for å trekke konklusjoner basert på informasjonen som er innhentet, og vurdere hvilke ytterligere tiltak som kan måtte tas, opplyser EMA.

Frankrike vil ikke sette flere sprøyter med koronavaksine fra Astra Zeneca før Det europeiske legemiddeltilsynet (EMA) har kommet med en ny vurdering av risikoen for mulige bivirkninger, sier president Emmanuel Macron. Foto: AP / NTB

Fransk stans

Kort tid etter Tysklands beslutning kunngjorde også president Emmanuel Macron at Frankrike midlertidig stanser bruken av Astra Zeneca-vaksinen.

Macron sa ikke hvorfor, men opplyste at vaksinen tidligst vil bli tatt i bruk igjen når EMA kommer med en ny tilråding.

– Vi håper at vi kan ta den i bruk igjen raskt, dersom EMAs vurdering tillater det, sa Macron.

Føre-var-tiltak

Italia stanser også bruken av Astra Zeneca-vaksinen, noe som ifølge landets helseminister Roberto Speranza skjer i samråd med blant andre Tyskland, Frankrike og Spania.

– Beslutningen som er tatt i de største europeiske landene, er utelukkende et føre-var-tiltak inntil EMAs neste møte, sier Speranza.

Spania innstilte mandag bruken av vaksinen i 15 dager og Portugal fulgte etter og kunngjorde midlertidig stans etter å satt 400.000 doser av vaksinen.

Fra før har også Danmark, Norge, Island, Irland, Nederland, Bulgaria, Thailand og Kongo satt vaksinen på vent.

Legemiddelverket begrunner sin beslutning med at tre vaksinerte som fikk blodpropp i Norge, hadde «et sjeldent sykdomsbilde» som ligner på det som er blitt rapportert i flere andre europeiske land.

Storbritannia har satt 11 millioner doser av koronavaksinen utviklet ved Oxford-universitetet og produsert av svensk-britiske Astra Zeneca, og statsminister Boris Johnson er ikke bekymret over mulige bivirkninger. Foto: AP / NTB

Ikke bekymret

Storbritannias statsminister Boris Johnson deler ikke bekymringen over vaksinens mulige bivirkninger og viser til at landet hittil har satt av over 11 millioner doser.

– Man tror at den er svært effektiv i å få ned ikke bare innleggelser, men også alvorlig sykdom og dødsfall, sa han mandag.

Astra Zeneca opplyser at det til nå er satt 17 millioner doser av vaksinen i Europa, og at det blant dem som har fått vaksinen, har vært 37 tilfeller av blodpropp. Det er som forventet i en så stor gruppe mennesker, mener det svensk-britiske legemiddelselskapet.

– Det foreligger ingen beviser for økt risiko for blodpropp i noen aldersgruppe eller hos noe kjønn i noe land, ifølge Astra Zeneca.

Flere land stanser bruken av Astra Zenecas vaksine – WHO advarer mot panikk
Source:
Source 1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here