NTB

17. mars 2021 11:08 Oppdatert 17. mars 2021 11:08

En mann er dømt for å ha gitt sovepille til et barn på overnattingsbesøk ved tre anledninger. Høyesterett mener tilfellet rammes av kroppsskadebestemmelsen.

NTB

17. mars 2021 11:08 Oppdatert 17. mars 2021 11:08

Høyesterett slo fast at bestemmelsen var overtrådt selv om formålet med og virkningen av handlingen var å fremkalle søvn da barnet skulle legge seg.

Hendelsene skjedde da fornærmede var på overnattingsbesøk hos mannens datter i 2016 og 2017.

Sakens juridiske kjerne var om søvn er en «liknende tilstand» som bevisstløshet. Fremstilling av «bevisstløshet eller liknende tilstand» anses som kroppsskade etter straffeloven paragraf 273.

Høyesterett konkluderte enstemmig med at det var tilfellet. Dermed ble lagmannsrettens dom på 75 dagers fengsel opprettholdt.

– Både ved fremkalling av bevisstløshet og den liknende tilstanden søvn settes den andre ufrivillig i en hjelpeløs og sårbar situasjon. Begge situasjoner faller inn under ordlyden i straffebudet, skriver høyesterettsdommer Wilhelm Matheson i dommen.

Mannen ble frifunnet i Asker og Bærum tingrett, men dømt i Borgarting lagmannsrett.

Høyesterett: Straffbart å gi sovepille til barn på overnattingsbesøk
Source:
Source 1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here