• Bjørn Olsen

    Professor, Handelshøgskolen Nord

  • Astrid Marie Holand

    Førsteamanuensis, Fakultet for samfunnsvitenskap

Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen bidrar til at Norge eksporterer varer for høye summer. Foto: Nerijus Adomaitis/Reuters/NTB

Nøkkelen finnes i Nord.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Er oljelandet Norge klar for det grønne skiftet?

Det var spørsmålet utenlandsk presse stilte under årets norske valgkamp.

Her hjemme blir spørsmålet gjerne oversatt slik: Hvordan får vi nye jobber og nok levebrød i et Norge uten olje?

Svaret? Vi kan gjøre som i tidligere tider med ressursknapphet i Sør-Norge, gå nordover. Men ikke sånn helt uten videre. Vi må vite hva vi gjør!

La oss lansere et nytt gedigent forskningsprosjekt, på tvers av land og sektorer, for å belyse spørsmålet: «Verden skal fase ut bruken av fossilt brennstoff innen 2040. Hvordan?» Dette oppfordrer Hans Petter Graver i Det Norske Videnskaps-Akademi.

«oppfordrer til»? – altså «til» i slutten av setningen?

Må forstå endring

Historien er full av eksempler på at vi mennesker kan når vi vil. Vi oppnår store vitenskapelige resultater når vi går inn for det. Det tok 13 år å kartlegge det humane genomet og ett år å lage vaksine mot covid-19. Løsningene var forankret i naturvitenskap.

Graver spør: «Hvor lang tid trengs for å fase ut oljen?»

For å svare på det trengs samfunnsvitenskap. Det handler vel så mye om treghet i samfunnssystemer, interesser og institusjoner. Alt det som er tuftet på oljeinntekter. Alt det vi egentlig ikke tror kan være annerledes.

Kunnskapen om nord må også bygges i nord

Det vi trenger, er å forstå endring. Samfunnsvitenskap handler om å forstå slike mekanismer, så vi kan gjøre noe med dem.

Både regjeringen Solberg og Arbeiderpartiet drar frem nordområdene som Norges viktigste strategiske satsingsområde. Initiativer i nordområdene er viktige i nord, for Norge og i verden, og betydningen øker i årene som kommer.

Ikke lenge til 2040

Sentrale mål i nordområdepolitikken er å bygge kunnskap, skape nye arbeidsplasser av ressursene og løse klimakrisen. Så hvorfor går vi ikke i gang med det samme?

Fordi vi mangler kunnskap. Bare 2 til 7 prosent av forskningsmidlene går til samfunnsforskning. Kunnskapen om nord må også bygges i nord. Nord universitet og Nordlandsforskning utgjør sammen det sterkeste samfunnsvitenskapelige forsknings- og undervisningsmiljøet i nord.

Vår ambisjon er et nasjonalt kraftsenter for samfunnsvitenskapelig kunnskapsutvikling og -formidling.

Det politiske Norge hevder at nordområdene er viktige og at behovet for samfunnsforskning er stort.

Da må de ta det på alvor ved å bidra til at det bygges kunnskap i, om og for nordområdene. Det er å bidra til en langsiktig og klok nordområdepolitikk – og samtidig en avgjørende nøkkel i det storstilte løftet Graver foreslår. For ja, vi trenger dette, og vi trenger det nå. Det er ikke lenge til 2040.

Hvordan får vi nok levebrød i et Norge uten olje?
Source:
Source 1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here