– Dette handler ikke bare om retten til å være på hytta, dette har blitt en prinsippsak for oss alle, sier hytteeier Heidi Furustøl til E24.

Til sammen 1.000 hytteeiere i Sverige startet et søksmål mot staten i desember i fjor på bakgrunn av at de mente at restriksjonene satt ut i covid-19-forskriften, ikke var forankret i smittevernloven, og at regjeringen manglet faglig begrunnelse.

Tapte i Lagmannsretten

I starten av juni fastslo Borgarting lagmannsrett at karantenekravet for folk som har overnattet på hytta i Sverige, var gyldig. Hytteeierne fikk først medhold i Oslo tingrett, men regjeringen anket saken umiddelbart og vant.

I dommen til Lagmannsretten lød det: «Det forelå ikke krenkelser av hytteeiernes menneskerettigheter. Inngrepene var forholdsmessige og rettferdiggjort av hensyn til å beskytte liv, helse og økonomi.»

Har spart nesten 800.000 kroner

Nå har de til sammen 1.000 hytteeierne hatt spleiselag for å ta saken til Høyesterett med et mål om å samle inn 1,2 millioner kroner for å dekke sakskostnader. Så langt har de spart 781.700 kroner.

– Vi vil jo ikke trekke myndighetene for retten. Men de avviste alle våre invitasjoner til dialog. Det er jo helt absurd at myndighetene gir karantene for å sove i eget hjem, mens det er karanteneunntak for dagstur i egen bil dør-til-dør og uten nærkontakt, sier Furustøl.

Hytteeiernes advokat er nå i gang med å skrive anken, som først leveres over sommeren på grunn av rettsferie, skriver E24. Avviser Høyesterett saken, blir dommen til lagmannsretten stående.

Hytteeiere vil ta coronastrid til Høyesterett – 400.000 unna målet
Source:
Source 1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here