En 39 år gammel mann ble funnet død og forbrent ved en teltplass 18. juli 2018. Lie, som tidligere het Johnny Olsen, bodde på en av teltplassene i nærheten og ble pågrepet like ved.

Oslo tingrett mener usikkerhet om brannårsaken og Lies aktivitet i området, gjør at det er tilstrekkelig tvil om Lie tente på liket.

– Selv om det foreligger momenter som kan knytte Lie til en handling som beskrevet, foreligger det etter en samlet og helhetlig vurdering slik retten vurderer det, en tvil om Lie har forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningen som går ut over det rent teoretiske, skriver tingrettsdommer Birgitte Kolrud.

Han ble først siktet for drap. I september samme år ble siktelsen endret til likskjending.

58-åringen har hele tiden stilt seg uforstående til siktelsen, og hevdet at han «var på feil sted til feil tid».

Lie ble som 18-åring dømt til 18 års fengsel for de såkalte hadelandsdrapene i 1981.

John Edvin Lie frifunnet for likskjending i Maridalen i Oslo
Source:
Source 1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here