NTB

26. juni 2021 01:44 Oppdatert 26. juni 2021 01:45

Køene i den offentlige tannhelsetjenesten er nesten tredoblet under koronapandemien på grunn av smitteverntiltakene.
Illustrasjonsfoto: Tore Meek / NTB

Køene i den offentlige tannhelsetjenesten er nesten tredoblet under koronapandemien på grunn av smitteverntiltakene.
Illustrasjonsfoto: Tore Meek / NTB Foto: NTB

Køene i den offentlige tannhelsetjenesten er nesten tredoblet under koronapandemien på grunn av smitteverntiltakene.

NTB

26. juni 2021 01:44 Oppdatert 26. juni 2021 01:45

– All normal tannbehandling ble stengt ned nesten over natta da pandemien var et faktum, sier fylkestannlege Bjørnar Hafell i Trøndelag til Klassekampen. Han frykter at lange ventetider på behandling vil få store helsemessige konsekvenser for pasientene.

Tall fra Statistisk sentralbyrå vier at det ved utgangen av 2019 var 67.293 pasienter som sto i kø. Ved utgangen av 2020 var antallet steget til 166.236 personer.

Barn, pleietrengende, eldre, uføre, og psykisk utviklingshemmede er blant gruppene som får tannbehandling gjennom det offentlige. I tillegg har fylkeskommunene ansvar for å organisere tannhelsetilbud til personer som har vært utsatt for tortur, overgrep, eller av andre årsaker har sterk angst for tannlege.

For å få behandling gjennom denne ordningen må man ha en vurderingstime, og ventetiden for en slik time har også økt betraktelig. I sju av elleve regioner er ventetiden på mer enn ett år. Møre og Romsdal har en ventetid på hele fire år.

– Det bør være åpenbart for alle at vi trenger tannhelsereform, sier SV-leder Audun Lysbakken, og får støtte fra president Camilla Steinum i Den norske tannlegeforening. Hun mener ordningene bør utvides og forbedres.

Koronakrisen har ført til lange køer i tannhelsetjenesten
Source:
Source 1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here