Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg. Foto: FOTO: Ketil Blom Haugstulen / Ellen Eriksen

Skolebygging på vent. Frivillighet og psykisk syke. Jagerflyet F-35. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Hvor blir det av skolen til ungene våre?

Kjære Raymond Johansen,

På Skøyen har vi ventet på ny ungdomsskole i over ti år. Mange utsettelser senere ser det nå ut til at vi må vente helt til 2029.

Barna våre har i mange år levd med midlertidige løsninger og stadig dårligere plass. Nå fordeles de på to forskjellige skoler. En grense trekkes tvers gjennom nærmiljøet. I Oslo kommunes skolebehovsplan for 2022–2031 er det ingenting som tyder på at denne nye midlertidige løsningen kan vare i åtte år.

Vi får høre at grunnen til at Hoff skole utsettes igjen og igjen, er at akkurat denne skolebyggingen er spesielt vanskelig. Utdanningsetaten og Plan- og bygningsetaten har så langt bare levert utsettelser.

Noen må samle trådene og fatte en beslutning. Derfor har vi sendt brev til byrådene for skole og byutvikling og bedt dem lede etatene sine tydeligere i denne saken. Byutviklingsbyråden har ikke svart. Skolebyråden beskriver bare at samarbeid på tvers er vanskelig.

Derfor ber vi deg om hjelp nå, Raymond.

Alle synes å være enige om at det haster å få på plass Hoff skole. En spesielt vanskelig sak krever et spesielt fokus. Kan du samle byrådene dine og få dem til å snakke sammen, så dere kan finne en løsning?

Cecilie Strøm, leder, Skøyen FAU


Spleiselag for psykisk syke

Frivillige lavterskeltilbud rettet mot psykisk helse må styrkes, mener et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg ledet av psykolog Peder Kjøs. Det er vel økte ressurser i form av personer og tid vi trenger? Hvorfor nevnes ikke sosiale entreprenører som løser samfunnsutfordringer?

For å yte psykisk helsehjelp må det skapes tillit over tid gjennom tett oppfølging. Hvordan kan dette gjennomføres med frivillige som har en normal jobb ved siden av? Psykisk syke trenger kontinuerlige og tilgjengelige hjelpere.

Som mor til psykisk syk sønn har jeg jobbet som «frivillig» 24 timer i døgnet, syv dager i uken, i fem intense år. Jeg tør påstå at ingen offentlig helsetjeneste eller frivillige organisasjoner kunne gjort tilsvarende jobb. Jeg ønsker å være en nyttig ressurs gjennom å samhandle med helseapparatet. Her svikter systemet.

Ekspertgruppen burde be regjeringen gi midler til alle aktører som ønsker å bidra innen psykisk helsehjelp. Det er urimelig å tro at dette kan styrkes uten at det vil koste velferdsstaten mer. Vi behøver reform og nytenkning om et spleiselag.

Tone Behncke, Endringsteam.no


F-35 i ny krise, Bakke-Jensen!

Kampflyet F-35 er i ny krise. Mye taler for at US Air Force velger å relegere et antall av de tidligst produserte og mest problematiske flyene, derav noen norske, til en ren treningsrolle. Det vil bli for kostbart å oppdatere dem for bruk i kamp! Hvorfor har ikke forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) informert om saken? Hvor mange norske fly handler det om?

Saken diskuteres nå i US Air Force og i Kongressen. Årsaken til problemet er at produksjonen av F-35 ble igangsatt mens testprogrammet ennå var i sin begynnelse. Planen var at tidlig produserte fly skulle tilbake til fabrikk for oppdatering til endelig versjon når testprogrammet var ferdig. I dag ser man at de tidligst produserte flyene vil trenge så svimlende kostbare oppdateringer at det mest sannsynlig vil lønne seg å beholde dem i en ren treningsrolle og heller bruke pengene på den nye, såkalte Block 4-versjonen.

I regnestykket inngår at amerikanerne nå kjører en stor analyse der det ligger inne at antallet F-35A (som også er vår versjon av flyet) til US Air Force kan bli kuttet fra 1763 fly til bare 800, eller færre. Årsaken er prognoser som viser at flyene på lengre sikt vil bli altfor dyre i drift. US Air Force søker langt rimeligere alternativer og ønsker ikke å kaste gode penger etter dårlige på de tidligst produserte flyene. Og hvis amerikanerne ikke oppdaterer sine tidlig produserte fly, blir det i praksis umulig for oss å oppdatere våre.

Norge var et av de aller tidligste kjøperlandene. Vi har 12-15, kanskje flere, tidlig produserte fly. Hvis USA velger å kutte over tvert, vil de koste enormt i drift uten å levere. Vi har for tiden syv fly i USA for å trene norske flyvere, men med tiden vil antallet kunne reduseres til fire eller færre. Det betyr at vi vil kunne ende med 8–11 ikke oppdaterte fly, eller flere, her hjemme. Igjen: Hvorfor har ikke Bakke-Jensen informert? Hva er det eksakte antallet norske fly som er involvert?

John Berg major (R), forsvarsanalytiker


Kort sagt, fredag 11. juni
Source:
Source 1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here