Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg. Foto: FOTO: Ketil Blom Haugstulen / Ellen Eriksen

Gjenåpning etter koronaen. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

FHIs rolleoverskridelse er ikke åpenhet

Aftenposten mener 8. april at sprikende signaler når det gjelder gjenåpning, er en rimelig pris å betale for fagetaters åpenhet om sine vurderinger. Særlig nevnes Folkehelseinstituttets (FHI) åpenhet.

Avisen forveksler rolleoverskridelse med åpenhet. FHIs samfunnsoppdrag er «å produsere, oppsummere og kommunisere kunnskap» (for helsetjenester og folkehelsearbeid). Det står ikke ett ord om at instituttet skal gjøre egne verdivurderinger, ta politiske standpunkter og anbefale en viss politikk fremfor andre. Hvis FHI hadde holdt seg til sitt mandat – det vil si kunnskapslevering – og overlatt politiske avveininger av kryssende hensyn til politikerne, ville det aldri ha blitt «sprikende signaler» fra FHI og Helsedirektoratet.

Trolig ville FHI da også ha vært en bedre kunnskapsleverandør. Holden-utvalgets siste rapport bør være en øyeåpner i så måte. Utvalget påpeker store helsegevinster for Norge som helhet ved sterk geografisk skjevprioritering av vaksiner. Hvis FHI hadde rendyrket sin faglige rolle, ville disse gevinstene trolig ha vært utredet allerede i november. Det ville ha tillatt regjeringen å vinne forståelse for skjevfordeling fra dag én – på et tidspunkt da ingen ennå hadde opparbeidet bestemte forventninger om noe annet. Svært mange innleggelser og dødsfall ville ha blitt unngått.

Kanskje eksempelet kan få folkevalgte som Trond Helleland (H) og Jonas Gahr Støre (Ap) til ikke bare å be om «bedre kommunikasjon», men også til å interessere seg for Folkehelseinstituttets rolleutøvelse.

Erik Nord, Kringsjå

Kort sagt, onsdag 14. april
Source:
Source 1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here