Ifølge kredittinformasjonsselskapet Bisnode var det 2.170 konkurser her i landet i første halvår 2021, en nedgang på 18,4 prosent.

Tallet på tvangsavviklinger var 990, og der er nedgangen enda større – hele 48,2 prosent. Samlet er nedgangen i konkurser og tvangsavviklinger 27,8 prosent.

Krisen ikke over

– Det er fantastisk å se at så mange bedrifter har klart seg gjennom pandemien. Et levedyktig næringsliv har alt å si for norsk økonomi og sysselsettingen framover, sier kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode.

Han advarer samtidig mot å tro at krisen er over.

– Mange bedrifter har måttet tære på egenkapitalen, lånt penger eller fått utsatt innbetaling av skatter og avgifter gjennom koronakrisen, så mange bedrifter sliter nok mer enn de gode konkurstallene kan gi inntrykk av, forklarer kredittøkonomen.

Positivt for hoteller og restauranter

Bisnode betegner det som spesielt overraskende at tallet på konkurser og tvangsavviklinger innen hotell- og restaurantbransjen går ned. Her er nedgangen på hele 51,5 prosent fra første halvår i fjor til samme periode i år.

– Denne bransjen har jo slitt med strenge restriksjoner, skjenkeforbud og nedstenging gjennom pandemien. I tillegg er dette en bransje hvor den gjennomsnittlige soliditeten er svært lav. Det er derfor helt utrolig at så mange av disse kan oppleve gjenåpningen og få gjestene tilbake, sier Ruud.

Én bransje har økning

Innen detaljhandel er også nedgang kraftig, med 40,3 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger.

Den eneste bransjen som opplever en oppgang, er lagring og transport, som har fått økt antallet konkurser og tvangsavviklinger med 5,6 prosent.

Bygg og anlegg har en nedgang på 1,5 prosent, men denne bransjen står for nesten 30 prosent av alle konkurser.

Best i nord

Tallet på konkurser har falt i alle fylker hittil i år – og utviklingen er aller mest positiv i Nord-Norge. Nordland har en nedgang på 53 prosent innen konkurser og tvangsavviklinger, mens Troms og Finnmark har et fall på 50 prosent.

I motsatt ende ligger Viken med en nedgang på 6,7 prosent.

De ferske junitallene på landsbasis viser en nedgang på 6,2 prosent for konkurser og 33,5 prosent for tvangsavviklinger fra juni i fjor, samlet sett en nedgang på 17,4 prosent.

Kraftig nedgang i konkurser i første halvår
Source:
Source 1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here