• Tonje Skinnarland

    Tonje Skinnarland

    Generalmajor og sjef for Luftforsvaret

I 2017 landet de tre første av i alt 52 norske F-35-flyene på Ørland hovedflystasjon (bildet). Foto: Ned Alley / NTB

Vi trenger det beste kampflyet.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Aftenposten har hatt flere innlegg i det siste rundt kostnadsnivå for F-35-fly og behovet for et billigere hverdagsfly.

Gamle argumenter trekkes frem igjen. Sammenligninger er uhensiktsmessige og feilaktige, sett fra vårt ståsted.

Aftenposten trekker frem en sammenligning av flytimepriser og fremstiller F-35 som en altfor kostbar «luftens Ferrari». Tidligere statssekretær i Forsvarsdepartementet Oddmund H. Hammerstad (H) foreslår at JAS Gripen bør vurderes som et alternativ for enklere oppdrag. Han oppfordrer til ny debatt rundt kampflyvalget.

Kan løse alle typer oppdrag

Norge er kjent med at USA har startet å utvikle nye typer kampfly som et tillegg til sin eksisterende differensierte flåte av kampfly.

For vårt forsvar er det ikke hensiktsmessig å operere flere kampflytyper. Vi må ha et kampfly som kan løse alle typer oppdrag. For Norges forsvar er F-35 akkurat det vi trenger.

Vi må ha et kampfly som kan løse alle typer oppdrag

F-35 er et avansert multirolle kampfly. Det løser både defensive og offensive oppdrag i den hensikt å hevde suverenitet, avskrekke og forsvare både Norge og Nato om nødvendig.

JAS Gripen er et eksempel på et fjerdegenerasjons kampfly. Et slikt fly vil ikke evne å løse disse oppdragene på høyt trusselnivå på samme måte som F-35 uten betydelige tap og med bruk av langt flere fly.

Kostnadene vil reduseres

Kampfly er svært kostbart. Det er det ingen tvil om. Kostnadene vil reduseres etter hvert som flåten vokser og vedlikeholdsløsningen modnes. Både F-35-programmet og produsenten nedlegger store ressurser i å få til akkurat dette.

Det gir imidlertid liten mening å sammenligne pris pr. time for ulike flytyper og i ulike nasjoner. Organisasjon, driftskonsept og hva som legges inn i regnestykket, er ulikt.

Kostnader må dessuten ses i forhold til hvilken effekt man får pr. oppdragsløsning.

Viktig for vår forsvarsevne

For oss er det positivt at F-35 kalles «luftens Ferrari». Jeg er enig med Aftenpostens artikkel i at kampfly er det viktigste i et lands forsvar, at ingenting er så avskrekkende som et flyvåpen med stor slagkraft, og at F-35 er et fullt utviklet kampfly med formidabel slagkraft.

Vi bruker vår Ferrari hver eneste dag, ikke bare på søndager

Vi har svært gode erfaringer så langt både gjennom to deployeringer til Island, norsk deltagelse med både fly og flyvere på øvelse Red Flag i USA og den fortløpende utviklingen vi står midt i.

Vi trenger det beste kampflyet. Vi bruker vår Ferrari hver eneste dag, ikke bare på søndager.

F-35 er avgjørende viktig for Norge og vår forsvarsevne. Det er på grunn av Norges strategiske lokalisering og fordi den sikkerhetspolitiske situasjonen og de potensielle truslene vi står overfor, har endret seg.

Jeg oppfordrer til videre debatt hvor effekten av F-35 settes mer i fokus.


«Luftens Ferrari» er akkurat det vi trenger
Source:
Source 1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here