รายการ monstie ด้านล่างนี้ เรียงตามลำดับใน Monstiepedia เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา และ มอนสเตอร์บางตัวจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อพบเจอมันในเนื้อหาของเกมแล้ว

 

อ่านเพิ่มเติม > ข้อมูลMonstie ระดับ 3★ >ข้อมูล Monstie ระดับ 4★-5★ ข้อมูล Monstie ระดับ Super Rare

รายชื่อเหล่ามอนสเตอร์ที่สามารถพบเจอได้ทั้งหมดใน Monster Hunter Stories 2

Aptonoth

ประเภทการโจมตี Power
ทักษะ Riding

Plant Search

แหล่งกำเนิดไข่

Hokolo Island

ระดับความหายาก 1 ★
พัฒนาการ ทั่วไป

 

Velocidrome

ประเภทของมอนสเตอร์ Bird Wyvern
ประเภทการโจมตี Speed
ทักษะ Riding

Jump

แหล่งกำเนิดไข่

Hokolo Island

ระดับความหายาก 2★
พัฒนาการ ทั่วไป

 

Kulu-Ya-Ku

ประเภทของมอนสเตอร์ Bird Wyvern
ประเภทการโจมตี Technical
ทักษะ Riding

Nest Search

แหล่งกำเนิดไข่

Hokolo Island

ระดับความหายาก 2★
พัฒนาการ ทั่วไป

 

Yian Kut-Ku

ประเภทของมอนสเตอร์ Bird Wyvern
ประเภทการโจมตี Technical
ทักษะ Riding

Monster Search

Rock Breaker

แหล่งกำเนิดไข่

Hokolo Island

ระดับความหายาก 2★
พัฒนาการ รวดเร็ว

 

Bulldrome

ประเภทของมอนสเตอร์

Fanged Beast

ประเภทการโจมตี

Power

ทักษะ Riding

Dash

แหล่งกำเนิดไข่

Hokolo Island

ระดับความหายาก 2★
พัฒนาการ ทั่วไป

 

Pukei-Pukei

ประเภทของมอนสเตอร์ Bird Wyvern
ประเภทการโจมตี

Technical

ทักษะ Riding

Roar

แหล่งกำเนิดไข่

Hokolo Island

ระดับความหายาก 2★
พัฒนาการ รวดเร็ว

 

Apceros

ประเภทของมอนสเตอร์

Herbivore

ประเภทการโจมตี

Power

ทักษะ Riding

Plant Search

แหล่งกำเนิดไข่

Alcala

ระดับความหายาก

1★

พัฒนาการ

ทั่วไป

 

Great Jaggi

ประเภทของมอนสเตอร์

Bird Wyvern

ประเภทการโจมตี

Technical

ทักษะ Riding

Nest Search

แหล่งกำเนิดไข่

Alcala

ระดับความหายาก

2★

พัฒนาการ

ทั่วไป

 

Royal Ludroth

ประเภทของมอนสเตอร์

Leviathan

ประเภทการโจมตี

Power

ทักษะ Riding

Swim

แหล่งกำเนิดไข่

Alcala

ระดับความหายาก

2★

พัฒนาการ

ทั่วไป

 

Arzuros

ประเภทของมอนสเตอร์ Fanged Beast
ประเภทการโจมตี

Power

ทักษะ Riding

Honey Search

Rock Breaker

แหล่งกำเนิดไข่

Alcala

ระดับความหายาก

2★

พัฒนาการ

ทั่วไป

 

Qurupeco

ประเภทของมอนสเตอร์ Bird Wyvern
ประเภทการโจมตี Technical
ทักษะ Riding

Monster Search

แหล่งกำเนิดไข่

Alcala

ระดับความหายาก

2★

พัฒนาการ

ทั่วไป

 

 

Popo

ประเภทของมอนสเตอร์

Herbivore

ประเภทการโจมตี

Power

ทักษะ Riding

Plant Search

แหล่งกำเนิดไข่

Loloska

ระดับความหายาก

1★

พัฒนาการ

ทั่วไป

 

Congalala

ประเภทของมอนสเตอร์

Fanged Beast

ประเภทการโจมตี

Technical

ทักษะ Riding

Mushroom Search

Ivy Climb

แหล่งกำเนิดไข่

Loloska

ระดับความหายาก

2★

พัฒนาการ

ทั่วไป

 

Great Baggi

ประเภทของมอนสเตอร์

Bird Wyvern

ประเภทการโจมตี

Speed

ทักษะ Riding

Nest Search

แหล่งกำเนิดไข่

Loloska

ระดับความหายาก

2★

พัฒนาการ

ทั่วไป

 

Gypceros

ประเภทของมอนสเตอร์ Bird Wyvern
ประเภทการโจมตี Power
ทักษะ Riding Dash
แหล่งกำเนิดไข่

Loloska

ระดับความหายาก 2★
พัฒนาการ

ทั่วไป

 

Zamtrios

ประเภทของมอนสเตอร์ Amphibian
ประเภทการโจมตี Technical
ทักษะ Riding

Swim

Monster Search

แหล่งกำเนิดไข่

Loloska

ระดับความหายาก 2★
พัฒนาการ

รวดเร็ว

 

Nerscylla

ประเภทของมอนสเตอร์ Amphibian
ประเภทการโจมตี Technical
ทักษะ Riding

Swim

Monster Search

แหล่งกำเนิดไข่

Loloska

ระดับความหายาก 2★
พัฒนาการ

ทั่วไป

 

Lagombi

ประเภทของมอนสเตอร์ Fanged Beast
ประเภทการโจมตี Speed
ทักษะ Riding

Dash

Rock Breaker

แหล่งกำเนิดไข่

Loloska

ระดับความหายาก 2★
พัฒนาการ

ทั่วไป

 

Iodrome

ประเภทของมอนสเตอร์

Bird Wyvern

ประเภทการโจมตี

Speed

ทักษะ Riding

Jump

แหล่งกำเนิดไข่

Terga

ระดับความหายาก

2★

พัฒนาการ

ทั่วไป

 

Gendrome

ประเภทของมอนสเตอร์

Bird Wyvern

ประเภทการโจมตี

Speed

ทักษะ Riding

Jump

แหล่งกำเนิดไข่

Lamure

ระดับความหายาก

2★

พัฒนาการ

ทั่วไป

 

Cephadrome

ประเภทของมอนสเตอร์

Piscine Wyvern

ประเภทการโจมตี

Speed

ทักษะ Riding

Monster Search

Ground Dive

แหล่งกำเนิดไข่

Lamure

ระดับความหายาก

2★

พัฒนาการ

ทั่วไป

Monster Hunter Stories 2: ข้อมูล Monstie ระดับทั่วไป 1-2 ดาว พร้อมรายละเอียดความสามารถ Riding ของแต่ละตัว
Source:
Source 1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here