รายการ monstie ด้านล่างนี้ เรียงตามลำดับใน Monstiepedia เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา และ มอนสเตอร์บางตัวจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อพบเจอมันในเนื้อหาของเกมแล้ว

 

อ่านเพิ่มเติม > ข้อมูล Monstie ระดับ 1★-2★ > ข้อมูล Monstie ระดับ 4-5 ดาว ข้อมูล Monstie ระดับ Super Rare

 

Blue Yian Kut-Ku

ประเภทของมอนสเตอร์ Bird Wyvern
ประเภทการโจมตี Technical
ทักษะ Riding

Monster Search

Rock Breaker

แหล่งกำเนิดไข่

Alcala

ระดับความหายาก 3★
พัฒนาการ

รวดเร็ว

 

Paolumu

ประเภทของมอนสเตอร์

Flying Wyvern

ประเภทการโจมตี

Technical

ทักษะ Riding

Fly

แหล่งกำเนิดไข่

Alcala 

ระดับความหายาก 3★
พัฒนาการ

รวดเร็ว

 

Basarios

ประเภทของมอนสเตอร์

Flying Wyvern

ประเภทการโจมตี

Technical

ทักษะ Riding

Ore & Bone Search

Ground Dive

แหล่งกำเนิดไข่

Alcala 

ระดับความหายาก 3★
พัฒนาการ

รวดเร็ว

 

Yian Garuga

ประเภทของมอนสเตอร์ Bird Wyvern
ประเภทการโจมตี

Technical

ทักษะ Riding

Fly

แหล่งกำเนิดไข่

Alcala 

ระดับความหายาก 3★
พัฒนาการ

รวดเร็ว

 

Kecha Wacha

ประเภทของมอนสเตอร์

Fanged Beast

ประเภทการโจมตี

Technical

ทักษะ Riding

Bug Search

Ivy Climb

แหล่งกำเนิดไข่

Loloska

ระดับความหายาก

3★

พัฒนาการ

ทั่วไป

 

Barroth

ประเภทของมอนสเตอร์ Brute Wyvern
ประเภทการโจมตี Speed
ทักษะ Riding

Bug Search

Ground Dive

แหล่งกำเนิดไข่

Loloska

ระดับความหายาก 3★
พัฒนาการ

ทั่วไป

 

Tobi-Kadachi

ประเภทของมอนสเตอร์ Fanged Wyvern
ประเภทการโจมตี Speed
ทักษะ Riding

Jump

แหล่งกำเนิดไข่

Loloska

ระดับความหายาก 3★
พัฒนาการ

รวดเร็ว

 

Khezu

ประเภทของมอนสเตอร์

Flying Wyvern

ประเภทการโจมตี

Technical

ทักษะ Riding

Roar

แหล่งกำเนิดไข่

Loloska

ระดับความหายาก

3★

พัฒนาการ

ทั่วไป

 

Jade Barroth

ประเภทของมอนสเตอร์ Brute Wyvern
ประเภทการโจมตี Power
ทักษะ Riding

Bug Search

Ground Dive

แหล่งกำเนิดไข่

Loloska

ระดับความหายาก 3★
พัฒนาการ

ทั่วไป

 

Anjanath

ประเภทของมอนสเตอร์ Brute Wyvern
ประเภทการโจมตี Power
ทักษะ Riding

Roar

แหล่งกำเนิดไข่

Hokolo Island

Loloska

ระดับความหายาก 3★
พัฒนาการ

ทั่วไป

 

Purple Gypceros

ประเภทของมอนสเตอร์

Bird Wyvern

ประเภทการโจมตี

Power

ทักษะ Riding

Dash

แหล่งกำเนิดไข่

Lamure

ระดับความหายาก

3★

พัฒนาการ

ทั่วไป

 

Crimson Qurupeco

ประเภทมอนสเตอร์

Bird Wyvern

ประเภทการโจมตี

Technical

ทักษะ Riding

Monster Search

แหล่งดำเนินไข่

Lamure

ระดับความหายาก

3★

พัฒนาการ

ทั่วไป

 

Mizutsune

ประเภทมอนสเตอร์

Bird Wyvern

ประเภทการโจมตี

Technical

ทักษะ Riding

Monster Search

แหล่งดำเนินไข่

Lamure

ระดับความหายาก

3★

พัฒนาการ

ทั่วไป

 

Purple Ludroth

ประเภทมอนสเตอร์

Leviathan

ประเภทการโจมตี

Power

ทักษะ Riding

Swim

แหล่งดำเนินไข่

Lamure

ระดับความหายาก

3★

พัฒนาการ

ทั่วไป

 

Emerald Congalala

ประเภทมอนสเตอร์ Fanged Beast
ประเภทการโจมตี

Technical

ทักษะ Riding

Mushroom Search

Ivy Climb

แหล่งดำเนินไข่

Terga

ระดับความหายาก

3★

พัฒนาการ

ทั่วไป

 

Monster Hunter Stories 2: ข้อมูล Monstie ระดับทั่วไป 3 ดาว พร้อมรายละเอียดความสามารถ Riding ของแต่ละตัว
Source:
Source 1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here