Kriminalisti so v torek opravili hišne preiskave na Specializiranem državnem tožilstvu in aretirali uslužbenko, ki je imela dostop do tajnih podatkov o izdanih odredbah za hišne preiskave in prikrite preiskovalne ukrepe. Seznanjala se je z vsebino dokumentov, jo fotografirala in posredovala osebam, ki do nje niso bile upravičene. Informacije naj bi tako prek še treh osumljencev odtekale neposredno k mednarodni kriminalni združbi – neuradno naj bi šlo za slovensko podružnico zloglasnega kavaškega klana. Najpomembnejša slovenska člana tega klana naj bi se tako z njeno pomočjo izognila aretaciji.

Darja Šlibar, višja državna tožilka na Specializiranem državnem tožilstvu (SDT) RS, je na novinarski konferenci povedala, da so usmerjali predkazenski postopek, ker so zaznali, da posamezni člani hudodelskih združb razpolagajo s tajnimi podatki o dejavnostih Policije, državnega tožilstva in sodišča. 

Ugotovili so, da je oseba, ki je zaposlena na SDT in je imela glede na naravo svojega dela na delovnem mestu dostop do tajnih podatkov, v nasprotju s svojimi dolžnostmi varovanja tajnih podatkov in iz koristoljubja, sporočala tajne podatke o kriminalističnih dejavnostih in izvajanju prikritih preiskovalnih ukrepov nepoklicanim osebam, ki so to sporočale posameznim članom hudodelskih združb. Zaradi tega je bila uspešnost kriminalističnih preiskav okrnjena. 

Za tovrstno kaznivo dejanje je zagroženo osem let zaporne kazni.

Včeraj so bile v tej zadevi v poslovnih prostorih SDT opravljene hišne preiskave, osebi je bila odvzeta prostost in bo privedena k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Ljubljani. 

“Ne glede na to, da imamo na SDT vzpostavljene varnostne in nadzorne mehanizme ter izvedena ustrezna varnostna preverjanja zaposlenih, ki rokujejo s tajnimi podatki, žal takšnih primerov ni mogoče preprečiti. Prav ta primer pa potrjuje, da nadzorni mehanizmi na SDT delujejo, saj je bilo dejanje zaznano in nemudoma preiskano,” je še dejala Šlibarjeva. 

SDT je po njenih besedah takoj poskrbelo, da omenjena uslužbenka nima več dostopa do kakršnih koli podatkov, niti nima več možnosti dostopa v prostore SDT, odpovedana pa ji bo tudi pogodba o zaposlitvi.

Šlibarjeva je razkrila še, da gre za mlajšo uslužbenko, ki je bila na SDT zaposlena dobrih pet let. Njeno zadnje varnostno preverjanje je bilo izvedeno pred dvema letoma, a odstopanj niso ugotovili.

Po naših neuradnih podatkih naj bi bila uslužbenka na SDT zaposlena kot tajnica. 

Državno tožilstvo Republike SlovenijeFOTO: POP TV

Mednarodna kriminalna združba je imela informacije o načrtovanih aktivnostih Policije

Matjaž Jerkič, pomočnik direktorja Uprave kriminalistične policije na GPU, pa je povedal, da je Nacionalni preiskovalni urad (NPU) maja letos v okviru kriminalistične preiskave, ki se je nanašala na kazniva dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, zoper člane mednarodno organizirane kriminalne združbe izvedel večje število hišnih preiskav in zoper njih podal kazenske ovadbe. Ob tem so zaznali sum, da so določeni člani kriminalne združbe posedovali podatke o načrtovanih aktivnostih kriminalistične policije. 

V juliju, pri nadaljnjem operativnem delu, so se ti sumi potrdili, o tem pa je bilo seznanjeno tudi SDT. Prav tako je SDT julija na upravo kriminalistične policije na GPU podalo naznanilo suma storitve kaznivega dejanja zoper osebo, zaposleno pri njih, zaradi obstoja razlogov za sum storitve kaznivega dejanja Izdaje tajnih podatkov po 260. členu Kazenskega zakonika. 

“Z intenzivno kriminalistično preiskavo, ki jo je usmerjal državni tožilec SDT, smo utemeljili sum, da je osumljena oseba, zaposlena na SDT, v letošnjem in lanskem letu izvršila več istovrstnih kaznivih dejanj izdaje tajnih podatkov. V okviru svojega delovnega procesa je imela dostop do dokumentov, ki so vsebovali najbolj občutljive in tajne podatke o aktualnih kriminalističnih preiskavah oz. predkazenskih postopkih, ki so jih usmerjali državni tožilci SDT. Seznanjala se je z vsebino dokumentov, vsebino fotografirala in v nasprotju s pravili službe in zakonodajo le-to posredovala osebam, ki do teh podatkov niso bile upravičene,” je naštel Jerkič. 

Z Vrhovnega državnega tožilstva RS so sporočili, da obžalujejo sum storitve kaznivih dejanj izdaje tajnih podatkov, za katere je osumljena javna uslužbenka na Specializiranem državnem tožilstvu RS. “Ob tem izpostavljamo, da gre za zadevo, ki je v izključni pristojnosti Specializiranega državnega tožilstva, ki je sum storitve kaznivih dejanj samo odkrilo in je doslej tudi ustrezno ukrepalo,” so zapisali. 

Ugotovili so, da je uslužbenka SDT sodelovala s tremi osebami z območja Ljubljane, le-te pa so podatke posredovale članom kriminalnih združb, ki jih je preiskovala in jih še vedno preiskuje kriminalistična policija. Motiv za izvrševanje kaznivih dejanj je bilo koristoljubje. 

Štirim osumljencem odvzeli prostost

S kriminalistično preiskavo, v kateri so bili uporabljeni tudi prikriti preiskovalni ukrepi, so potrdili, da so bili na ta način kriminalnim združbam posredovani tajni podatki v več zadevah, ki so jih vodile različne enote kriminalistične policije.  

Policija je včeraj odvzela prostost štirim osebam, izvedli pa so tudi hišne preiskave na naslovih njihovega bivanja in v prostorih SDT. Pri tem so bili zaseženi predmeti, pomembni za nadaljnji kazenski postopek, listine, elektronske naprave, kot so telefoni in računalniki, pri enem od osumljenih pa tudi 5 kg prepovedane droge konoplja in pištola znamke Beretta. Osumljeno osebo, ki je zaposlena na SDT, bodo v roku 48 ur od odvzema prostosti s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika, ostalim trem osebam pa so pridržanje že odpravili in bodo kazensko ovadbo zoper njih podali po redni poti,” je še napovedal Jerkič. 

Na vprašanje, kakšna škoda je bila narejena, je Jerkič pojasnil, da je uslužbenka SDT tajne podatke izdajala v štirih zadevah, s tem pa je nastala nepopravljiva škoda za preiskovanje in preprečevanje kaznivih dejanj. “Določeni osumljenci v konkretni kriminalistični preiskavi so namreč zaradi tega zapustili območje Republike Slovenije in posledično v tistem obdobju niso bili prijeti. V tem trenutku ne moremo trditi, da bi bili vsi tistega dne prijeti, nedvomno pa je večje število tovrstnih oseb. Škoda pa nastaja tudi na drug način – v takih primerih so ogroženi preiskovalci, neposredni izvajalci prikritih preiskovalnih ukrepov in vsi, ki sodelujejo pri preiskovanju tovrstnih kaznivih dejanj. Kajti vedno govorimo o hudih oblikah organizirane mednarodne kriminalitete.”

Pomoč kavaškemu klanu?

Kot poroča Večer, naj bi osumljena uslužbenka podatke posredovala svojemu partnerju, ta pa naprej posameznikom iz kriminalnega podzemlja, ki so se zaradi izdaje iz hiše tožilstva lahko na udarec Policije pripravili ali se celo skrili pred njo. Z njeno pomočjo sta se maja letos policijskemu prijetju tako izognila pomembna člana kriminalne združbe kavaški klan, ki sta med obtoženimi, a še vedno na begu. To sta Luka Arapovič in Blaž Kadivec, še poroča časnik.

Zloglasni kavaški klan naj bi kokain iz Južne Amerike v Evropo dostavljal tudi prek Luke Koper. Slovenska podružnica naj bi štela okrog 60 članov, kako so bili z njo povezani osumljeni informatorji, pa policija še preiskuje, so poročali v oddaji 24UR. 

Po trditvah policije in Specializiranega državnega tožilstva je slovenska mreža klana delovala od leta 2018. Imela je močne povezave predvsem v Španiji, Nemčiji, Avstriji, Srbiji, Italiji, na Nizozemskem in Hrvaškem.

Slovenska policija je v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi močno prepredene lovke kavaškega klana presekala maja, ko so kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada, skupaj s policisti specialne enote na območju policijskih uprav Ljubljana, Kranj, Maribor in Koper, opravili 23 hišnih preiskav in aretirali več osumljenih.

Policija aretirala uslužbenko Specializiranega državnega tožilstva
Source:
Source 1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here