Helsedirektoratet har overlatt testingen av uvaksinerte og friske som trenger grønt koronasertifikat, til private tilbydere. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Ordningen med koronasertifikat gjør at mange uvaksinerte må teste seg for å delta på et arrangement. Massetestingen er det private som står for.

Årsaken er at kommunene først og fremst skal sørge for testing av personer med symptomer og ved smittesporing, skriver Klassekampen.

Helsedirektoratet har overlatt testingen til private tilbydere, som får refusjon fra staten. Stortinget har satt av 255 millioner kroner til arbeidet.

Testen, en antigen hurtigtest, er gratis for dem som ønsker å teste seg. De private helsetilbyderne får 300 kroner i refusjon per utførte test. Innkjøpsprisen er på mellom 60 og 70 kroner, og vanligvis koster det 1.200 kroner å teste seg som privat, ifølge Klassekampen.

Både Volvat, Aleris, Dr. Dropin og Kry opplyser at de kommer til å tilby tester til personer som trenger negativ test for å få gyldig koronasertifikat.

Volvat omtaler 300 kroner i refusjon per test som smertegrensen for et privat foretak, og opplyser at selskapet hadde satt av mer kapasitet til testing dersom refusjonen var høyere.

Private helseforetak får 300 kroner pr. koronatest
Source:
Source 1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here