Detaljene i den nye ordningen er ennå ikke klare, men arbeidet er høyt prioritert, opplyser Arbeids- og sosialdepartementet til NTB.

– Med økende smittetall i Norge må vi regne med strenge restriksjoner for innreise i lengre tid. Da er det riktig å gi arbeidstakere fra EØS-området som er rammet av stengte grenser, en håndsrekning, sier arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Ikke bare for grensependlere

Denne uken kunne dagpendlere fra Sverige og Finland igjen gå på jobb, riktignok med strenge testkriterier. Mange har etterlyst kompensasjon for dem som har stått uten inntekt.

Isaksen understreker at det ikke er mulig å lage en egen ordning for svensker eller finner. Ordningen de jobber med nå, vil derfor gjelde alle arbeidstakere i EØS som har tjent opp rettigheter, opplyser han.

– Regjeringen har hele tiden understreket at arbeidstakere fra EØS-området som har rettigheter i Norge, vil få utbetalt dagpenger av Nav dersom de blir permittert, sier han.

– Samtidig ligger vurderingen av permitteringsgrunnlaget hos partene i arbeidslivet og den enkelte arbeidsgiver, ikke hos departementet. Det er derfor vi må lage en ny ordning, sier Isaksen.

– Ikke vår jobb

Frps Erlend Wiborg, som leder arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, er ikke imponert over regjeringens forslag.

– Frp er imot dette da vi mener norske velferdsytelser skal gå til norske statsborgere og andre som bor og arbeider i Norge. Regjeringens kompensasjonsordning vil gå til folk bosatt i for eksempel Romania, Polen, Latvia og Sverige. Det er ikke norske skattebetaleres jobb å finansiere disse. Vår jobb er å sikre de som bor i Norge, sier Wiborg.

Han mener regjeringen bør være mer opptatt av å styrke ordningene for nordmenn som er rammet av pandemien, enn at norske skattebetalere skal finansiere folk bosatt i andre europeiske land.

Regjeringen legger fram ny kompensasjonsordning for utenlandsk arbeidskraft
Source:
Source 1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here