Pred referendumom o noveli zakona o vodah se izteka rok za prijavo še za nekatere posebne oblike glasovanja. Volivci, ki bi želeli v nedeljo glasovati zunaj kraja stalnega prebivališča ali na domu, lahko to še danes sporočijo okrajni volilni komisiji. Še danes in v četrtek pa lahko volivci svoj glas oddajo tudi predčasno.

Volivci, ki nameravajo v nedeljo glasovati zunaj kraja stalnega prebivališča (na t. i. voliščih omnia), lahko to še danes sporočijo okrajni volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik. V nedeljo bo po državi odprtih 56 volišč omnia.

Kako se prijaviti za glasovanje na domu? 

Za glasovanje na domu se lahko prijavijo volivci, ki se zaradi bolezni ne bodo mogli zglasiti na volišču. Ti bodo v nedeljo glas oddali pred volilnim odborom na svojem domu, najlažje se prijavijo preko vloge na spletni strani E-uprave. Zato ne potrebujejo digitalnega potrdila, saj je na voljo tudi možnost ‘prijava brez digitalnega potrdila’.  To lahko zanje uredijo tudi svojci. Kako pa lahko vlogo oddajo tisti, ki nimajo dostopa do računalnika, denimo starostniki? 

Kot pojasnjujejo na ministrstvu za javno upravo, se glede glasovanja in ugotavljanja izida glasovanja na referendumu smiselno uporabljajo določbe Zakona o volitvah v državni zbor. ZVDZ v 83. členu določa, da volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu. 

To morajo sporočiti okrajni volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja. Zakon posebej ne ureja, na kakšen način volivec obvešča okrajno volilno komisijo: “Menimo, da se volivci poleg elektronskega obveščanja lahko poslužujejo tudi obveščanja po pošti. Pri tem pa je pomembno, da okrajna volilna komisija obvestilo prejme najkasneje tri dni pred dnem glasovanja. V tem primeru je obveščanje prek e-uprave volivcu bolj prijazno, saj lahko obvestilo odda do konca roka (7. 7. 2021 do 24. ure), prav tako pa obvestilo o glasovanju na domu lahko oseba odda za drugo osebo, ki nima dostopa do računalnika.” Kot so dodatno pojasnili na DVK, v tem primeru veljajo vsi načini, kako obvestiti volilno okrajno komisijo. Tako lahko volivci okrajno volilno komisijo pokličejo, pošljejo elektronsko pošto, navadno pošto ali izpolnijo vlogo na e-upravi. Vloga oziroma obvestilo pa mora prispeti pravočasno, torej danes.  Za osebo lahko to storijo tudi svojci. 

Danes se izteče rok za prijavo za tiste volivce, ki stalno živijo v tujini, pa bi v nedeljo želeli glasovati v Sloveniji. To morajo sporočiti Državni volilni komisiji (DVK).

Prvi dan predčasnega glasovanja je zaznamovala gneča na volilnih mestih. FOTO: Aljoša Kravanja

Upokojenci omenjajo možnost, da gredo na ustavno sodišče

“Če v naslednjih dneh ministrstvo Janeza Ciglerja Kralja ne poskrbi zato, da bodo stanovalci domov za starejše lahko glasovali, gremo na Ustavno sodišče”. Tudi to možnost omenjajo v sindikatu upokojencev, prepričani so, da jim je ministrstvo namerno onemogočalo priglasitev za glasovanje na referendumu o vodi preko pošte. V naslednjih dneh zahtevajo konkretne rešitve, v obratnem primeru se bodo obrnili na ustavno sodišče. Pravnik Rajko Pirnat meni, da imajo to možnost, vendar je vprašanje obvestila ministrstva, čeprav je bilo pozno, problematično: “Takega sporočila zakon ne zahteva in to je ključno. Do kršitve pravice glasovanja pride samo če je kršen zakon, če je postopkovno pravilo zakona kršeno, to je pa nek običaj, ki se je sicer uveljavil, vendar ni v zakonu,” zato meni da do kršitve pravice do glasovanja ni prišlo.

Še vedno poteka predčasno glasovanje

Od torka do četrtka sicer poteka predčasno glasovanje, in sicer med 7. in 19. uro na 92 voliščih po državi. Volivci lahko glasujejo predčasno samo na tisti okrajni volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik, torej kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče.

Volišča so večinoma na sedežih okrajnih volilnih komisij, zaradi nekaterih sprememb lokacij volišč pa so se v torek na nekaterih pojavljale težave. Zapleti so bili predvsem v Mariboru in Ljubljani. V Mariboru je namreč tokrat lokacij za predčasno glasovanje sedem, doslej pa so predčasne volitve potekale na skupni lokaciji. Nasprotno v Ljubljani predčasno glasovanje za vseh 14 volilnih okrajev tokrat poteka na Gospodarskem razstavišču.

Zato so imeli v torek nekateri volivci težave pri iskanju volišč. Kot je pojasnil direktor službe DVK Dušan Vučko, se mnogi volivci “ne pozanimajo, kam morajo iti, in potem je težava, ko niti ne vedo, v katerem volilnem okraju so”.

Predčasno glasovanje o zakonu o vodahFOTO: Aljoša Kravanja

Pred nedeljskim referendumom bo sicer v soboto nastopil volilni molk, v nedeljo pa se bodo odprla volišča po vsej Sloveniji za redno glasovanje. Referendum o noveli zakona o vodah bo potekal na pobudo Gibanja za pitno vodo, ki noveli nasprotuje. Referendumsko vprašanje se bo glasilo: Ali ste za to, da se uveljavi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah (ZV-1G), ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 30. marca 2021?

Rok za prijavo za glasovanje na domu ali voliščih omnia se izteka
Source:
Source 1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here