Finansminister Jan Tore Sanner (H), olje- og energiminister Tina Bru (H), klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) og samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) deltar på pressekonferansen, som starter klokken 18.

Verken Olje- og energidepartementet eller Finansdepartementet vil opplyse til NTB hva pressekonferansen med representanter fra alle de tre regjeringspartiene skal dreie seg om.

Regjeringen vil avskaffe friinntekten og lage nytt skattesystem for petroleumsnæringen

Etter at pressekonferansen startet ble det raskt klart hvilket budskap de fire statsrådene hadde.

Regjeringen foreslår at reglene om avskrivninger og friinntekt i særskatten for petroleum erstattes med umiddelbar utgiftsføring av investeringer fra neste år.

Ordningen innebærer også at leterefusjonsordningen avvikles, melder regjeringen. Dette fordi særskatteverdien av underskudd nå uansett vil bli utbetalt i skatteoppgjøret påfølgende år.

– Omleggingen vil gjøre skattesystemet for olje- og gassvirksomheten bedre tilpasset utviklingen på norsk sokkel i årene fremover. Endringene vil innebære at skattevilkårene blir strammere og virker mer nøytralt på investeringene. Samtidig legger vi til rette for at selskapene skal få forutsigbare rammevilkår, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Mest mulig likt

Forslaget innebærer at selskapsskatten blir fradrag i grunnlaget for særskatt, på samme måte som i grunnrenteskatten for vannkraft.

Dermed er det ikke lenger behov for særregler for underskudd i selskapsskatten, mener regjeringen. De foreslår justeringer for at selskapsskatten skal bli mest mulig lik som for annen næringsvirksomhet.

Samlet skatteprosent forblir 78 prosent, men fordi selskapsskatten kommer til fradrag i særskatten, blir særskattesatsen økt teknisk til 71,8 prosent. Regjeringen mener omleggingen over tid vil øke statens inntekter med om lag 7 milliarder kroner for investeringer som foretas i 2022.

– Viktig avklaring

– Vi skal videreutvikle norsk olje- og gassnæring, og forutsigbare rammevilkår er noe av det viktigste for selskapene på norsk sokkel. Derfor er det viktig å avklare allerede nå hvilket skattesystem vi skal ha for investeringer på sokkelen når de midlertidige skattereglene gradvis fases ut. Jeg håper på bred politisk enighet om en omlegging til kontantstrømskatt slik vi nå foreslår, sier olje- og energiminister Tina Bru (H).

Målet er at særskatten skal bli nøytral, slik at en investering som er lønnsom før særskatt vil være lønnsom etter særskatten og omvendt.

Saken oppdateres

Sanner, Bru, Rotevatn og Hareide inviterer til pressekonferanse
Source:
Source 1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here