Skupina 13 članic EU, med katerimi naj bi bila tudi Slovenija, namerava osrednjim institucijam EU posredovati pismo s sedmimi prioritetami pri pripravi covidnega potrdila, ki naj bi olajšalo potovanje v času pandemije. Prvi poudarek naj bi bil poziv k čimprejšnji uvedbi potrdila. Po mnenju držav so te prioritete sicer ključne za okrevanje evropskega turizma in EU kot celote.

Pismo naj bi ministri članic, pristojni za turizem, po neuradnih informacijah v torek popoldne posredovali Evropski komisiji, Evropskemu parlamentu in portugalskemu predsedstvu. Pobudnica je Avstrija, pridružilo naj bi se ji 12 držav  –  poleg Slovenije še Grčija, Bolgarija, Ciper, Danska, Francija, Hrvaška, Nemčija, Italija, Malta, Portugalska in Španija.

Omenjena trinajsterica se je o tem pogovarjala konec marca na pobudo avstrijske ministrice za turizem Elisabeth Köstinger, dva tedna pozneje pa naj bi se torej države dogovorile o skupnem pismu s pozivom, naj bo potrdilo nared do junija.

Druga ključna točka pravi, da je treba olajšati prosto gibanje med pandemijo osebam, ki ne predstavljajo tveganja za javno zdravje, in da morajo biti omejitve gibanja sorazmerne.FOTO: iStock

Države naj bi v pismu opozorile na to, da turizem, ki je leta 2019 prispeval deset odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP) EU, zaradi pandemije bije bitko za preživetje. Ob tem so izpostavile pomen digitalnega zelenega potrdila, ki ga je Evropska komisija predlagala sredi marca, da bi na ta način olajšala potovanje do poletja.

Ministri se zavzemajo za hitro sprejetje zakonodaje in politični dogovor o covidnem potrdilu

Ministri naj bi v skladu z marčevsko zavezo voditeljev članic Unije, da bodo potrdila obravnavali kot nujno zadevo, spodbudili Evropsko komisijo, predsedstvo Sveta EU in članice ter Evropski parlament, naj si odločno prizadevajo za politični dogovor o tem potrdilu in za hitro sprejetje zakonodaje.

Sedem prioritet pri pripravi enotnega potrdila

Ob tem naj bi se zavzeli, da se pri pripravi enotnega potrdila upošteva sedem prioritet, ključnih za okrevanje evropskega turizma in EU kot celote. Prvi poudarek naj bi bil poziv k čimprejšnji uvedbi potrdila, po možnosti do junija letos, piše v osnutku pisma. Izpostavili naj bi tudi to, da bi morala zakonodaja vključevati določilo o izteku ukrepa.

Kot drugo ključno točko naj bi navedli, da je treba olajšati prosto gibanje med pandemijo osebam, ki ne predstavljajo tveganja za javno zdravje, in da morajo biti omejitve gibanja sorazmerne. Izpostavili naj bi, da je na podlagi znanstvenih dognanj manjšo prenosljivost virusa mogoče opredeliti pri osebah, cepljenih proti covidu-19, pri tistih z negativnim izidom testa, in tistih, ki so nedavno prebolele covid-19.

Potrdilo mora biti preprosto in zanesljivo, ne sme diskriminirati, delovati mora v vseh članicah Unije ter izpolnjevati najvišje standarde varnosti in varstva podatkov, piše v osnutku pisma.FOTO: Thinkstock

Spodbudili naj bi k zagotavljanju nediskriminacije in enake obravnave omenjenih treh kategorij oseb ter izpostavili, da “potrdilo o cepljenju ne bi smelo biti pogoj za pravico do prostega gibanja”. Izpostavili naj bi potrebo po posvečanju posebne pozornosti osebam, za katere se cepljenje ne priporoča oziroma ni dovoljeno, na primer otrokom. Pozvali naj bi tudi k priznavanju obstoječih mednarodno sprejemljivih nedigitalnih potrdil, saj da bi bila ekskluzivnost digitalnega zelenega potrdila v nasprotju z njegovim namenom.

Prav tako naj bi se zavzeli za varne in tehnične rešitve, češ da mora biti potrdilo preprosto in zanesljivo, ne sme diskriminirati, delovati mora v vseh članicah Unije ter izpolnjevati najvišje standarde varnosti in varstva podatkov, še piše v osnutku pisma 

Ob tem naj bi države poudarile, da mora potrdilo dopuščati nacionalno prožnost pri uporabi oziroma ne sme omejevati pravic članic pri opredeljevanju nacionalnih pravil o uporabi potrdila na njihovem ozemlju in o omejevanju prostega gibanja za zajezitev širjenja virusa.

Spodbudile naj bi tudi k sodelovanju s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami za razvoj rešitev, ki bodo omogočale globalno uporabo covidnih potrdil in olajšale mednarodno potovanje, ter k tesnemu sodelovanju s turističnim sektorjem in drugimi pomembnimi deležniki.

Skupina članic EU, tudi Slovenija, spodbuja uvedbo covidnega potrdila do junija
Source:
Source 1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here