Både nasjonalt og i enkeltkommuner er det blitt satt smitterekorder den siste tiden. Den fjerde smittebølgen har satt smittesporingskapasiteten under press, og tvunget fram en endret strategi.

I et brev til kommunene anbefaler derfor Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet at økt testing og vaksinering skal prioriteres foran smittesporing i situasjoner der kapasiteten blir presset.

Blant annet kan nærkontakter utenom de aller nærmeste, som kjæreste og nær familie, bli varslet av den smittede selv, mens massetesting to ganger i uka kan erstatte dagens testsystem.

– Jeg opplever nå at vi har fått svar og at vi har blitt hørt. Det er bra, og det var nødvendig for oss å få det, sier byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap) til VG.

– Vi må selvsagt drive smittesporing opp mot husstander og risikogrupper, men det ligger en veldig tydelig føring og ansvarliggjøring om at man må si fra selv, sier byrådslederen.

Oslo åpner for yngre grupper

Oslo kommune sendte fredag ettermiddag ut pressemelding om at de åpner for at 16- og 17-åringene kan registrere seg for vaksinetime. Fra 6. september kan de også møte opp for drop in-vaksine. Også dem som er født i 2005, men ennå ikke blitt 16 år, kan vaksineres med samtykkeskjema.

– I Oslo er vaksineringen en prioritet, og vi håper nå å få en høy vaksinedekning i denne aldersgruppa, sier leder for vaksineprogrammet i Oslo, Miert Skjoldborg Lindboe.

Også kommuner som Tromsø og Bergen har varslet at de vil gå i gang med vaksinering av de yngre.

Går tilbake til karantene

En vaksineleveranse i uke 37, uka som begynner med 13. september, vil være nok til å vaksinere alle i aldersgruppa, opplyser Oslo kommune.

Smitten i Oslo drives blant annet opp av utbrudd på skoler, som på Foss videregående, der ledelsen har besluttet å gå tilbake til karantenesystemet.

– Som kjent er det nå eksplosjon i antall smittede, og den øker fra dag til dag. Test i stedet for karantenereglene som gjelder nå, fanger ikke opp smitten godt nok. Så nå går vi tilbake til det som var før, med karantene, sier bydelsoverlege Lars Erik Hansen i bydel Grünerløkka i Oslo til NRK.

Det er nettopp dette problemet Helsedirektoratet og FHI håper å løse med å åpne for massetesting av elevene. Fagmyndighetene åpner imidlertid for at karantene kan tas i bruk i lokale forskrifter.

Trondheim med rekorder

I Trondheim er det registrert 103 smittetilfeller siste døgn, noe som er rekord. Det har ført til at kommunen ber om at fadderuka avlyses, samtidig som det settes i gang massevaksinering.

Kommunen opplyste på en hasteinnkalt pressekonferanse fredag at den nå ber smittede varsle nærkontakter selv.

– Vi er helt avhengig av å få hjelp fra de smittede, sa smittevernoverlege Elizabeth Kimbell i kommunen på pressekonferansen.

I tillegg varslet kommunen at de skal teste 35.000 studenter i massetestingen de kommende ukene.

Barneombudet: Det haster

Barneombud Inga Bejer Engh mener det ikke går raskt nok med vaksineringen av ungdommen.

Barneombud Inga Bejer Engh (47) mener det haster med å få vaksinert ungdommen. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Barneombud Inga Bejer Engh (47) mener det haster med å få vaksinert ungdommen. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Nå haster det med å gi ungdommene på 16–17 år tilbud om vaksine. Jeg håper at voksne nå følger myndighetenes råd om å vaksinere seg så snart de kan og stiller opp i dugnaden for at barn og unge kan fortsette å gå på skolen som normalt, sier hun.

Bejer Engh advarer mot at det kan bli nye perioder på rødt nivå dersom vaksineringen av de yngre ikke skyter fart.

– Jeg er bekymret for at kommunene nå går over til rødt nivå på skolene eller legger andre begrensninger på barns liv på grunn av at testregimet ikke fungerer som det skal. Det er viktig at kommunene har lett tilgjengelige teststasjoner og nok hurtigtester til barn og unge, slik at de kan teste seg raskt, sier Bejer Engh.

Smitterekordene møtes med massetesting og økt vaksinering
Source:
Source 1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here