Ker se v javnosti pojavljajo dvomi o njihovem ravnanju, policisti in policistke pa so “zaradi (morebitnih) nezakonitih, nestrokovnih ali netaktnih ukazov operativnega štaba oz. vodstva Policije, neutemeljeno podvrženi veliki kritiki javnosti”, v Sindikatu policistov Slovenije menijo, da bi moral Varuh človekovih pravic nemudoma izvesti neodvisno preiskavo. Ta je nujna za zaščito ugleda policistov, so prepričani.

Sindikat policistov Slovenije (SPS) na podlagi velikega števila vprašanj članov ter zaposlenih v Policiji, javnosti in sledenja objavam na družbenih omrežjih ugotavlja, da so se v javnosti pojavili dvomi o tem, ali je policijsko vodstvo varovanja javnega shoda in Vrha EU-Zahodni Balkan v sredo res sprejemalo nepristranska, strokovno utemeljena in zakonita navodila in ukaze (tako glede uporabe pooblastil kot prisilnih sredstev), ki jih je nato odrejalo policistkam in policistom. 

Kot pojasnjujejo, je na podlagi predhodnih političnih zahtev do vodstva Policije glede ostrejšega ukrepanja na javnih zbiranjih, zahtev najvišjih predstavnikov politične oblasti po menjavi vodstev posameznih enot, ki so se v nekaj dneh tudi udejanjila, zaradi domnevnega neodločnega ukrepanja, arogantnih in grozečih izjav najvišjih političnih predstavnikov glede svojih “pričakovanj” od vodstva Policije, medijskega nastopa predstavnika Policije direktorja Uprave uniformirane policije GPU Danijela Lorbeka, “ki je te dvome javnosti še bolj utemeljil”, pa tudi dostopnega video materiala, možno ugotoviti številna neskladja in interpretacije istega dogodka – ukazov, ki jih je operativni štab Policije odredil policistom, ki so tega dne v Ljubljani opravljali delo. 

SPS predlaga, naj neodvisen organ nemudoma uvede neodvisno preiskavo, ki bo dala odgovore na vse dileme.FOTO: Aljoša Kravanja

Za odgovore na vprašanje, ali so bili ukazi vodstva Policije oz. operativnega štaba izdani zakonito, strokovno in taktno, je po prepričanju SPS neizogibno treba ugotoviti dejansko stanje in odgovoriti na vprašanja:

– ali je vodstvo Policije oz. operativni štab, policistom dajalo zakonite in strokovne ukaze glede uporabe policijskih pooblastil in prisilnih sredstev, 

– ali je vodstvo Policije sploh ravnalo v skladu s taktiko in metodiko dela, ki je običajna pri vzdrževanju javnega reda in miru,

– ali je vodstvo Policije zagotovilo ustrezen nivo varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 

SPS zato predlaga, naj neodvisen organ, in sicer Varuh človekovih pravic in njegove strokovne službe, nemudoma uvede neodvisno preiskavo, ki bo dala odgovore na vse dileme. “Takšna preiskava neodvisnega organa je po naši oceni nujna tudi zaradi zaščite ugleda policistov, ki so se neposredno srečevali z ljudmi na ulici in so zaradi (morebitnih) nezakonitih, nestrokovnih ali netaktnih ukazov operativnega štaba oz. vodstva Policije, v tem trenutku neutemeljeno podvrženi veliki kritiki javnosti,” je zapisal predsednik Kristjan Mlekuš.

Varuha človekovih pravic so pozvali, naj z namenom zagotavljanja varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin nemudoma uvede preiskavo. Hkrati pozivajo vodstvo Policije, naj mu nemoteno omogoči izvedbo preiskave in vpogled v podatke ter dokumente iz svoje pristojnosti.

SPS: Varuh človekovih pravic naj uvede neodvisno preiskavo o ravnanju vodstva Policije
Source:
Source 1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here