Varuh človekovih pravic Peter Svetina pred svetovnim dnevom Downovega sindroma izpostavlja, kako pomembno je, da v teh izrednih časih ostajamo povezani. Pri varuhu ob tem poudarjajo pomen vključujoče družbe, ki enakovredno sprejema drugega. S tem bogatimo svoje socialno okolje, odnos do sočloveka in postajamo močnejša družba, so prepričani.

Pred svetovnim dnevom Downovega sindroma, ki bo v nedeljo, so pri varuhu človekovih pravic opomnili, da bi vsak med nami moral imeti enakovredne pogoje za uresničevanje svojih življenjskih potreb in ciljev. “A žal pri varuhu ugotavljamo, da se otrokom z Downovim sindromom in njihovim družinam prepogosto kršijo pravice oziroma temeljne svoboščine. Med njimi najpogosteje pravica do optimalnega usposabljanja in izobraževanja, pravica do najvišje ravni zdravstvenih standardov in storitev ter usposabljanja in zaposlovanja,” so zapisali v sporočilu za javnost.

Temelj diskriminacije otrok s posebnimi potrebami je pomanjkanje razumevanja za izzive, s katerimi se ti posamezniki srečujejo v življenju, meni Svetina.FOTO: Thinkstock

Datum svetovnega dne Downovega sindroma, 21. marec, je Generalna skupščina Združenih narodov izbrala kot simbol dodatnega kromosoma na 21. paru kromosomov v vsaki človeški celici, ki je značilen za ta sindrom.

Kot so dodali, je enakopravno vključevanje oseb z oviranostmi eno izmed najpomembnejših demokratičnih segmentov pri vzpostavljanju demokratičnih načel, socialne integracije. Zato je še posebej pomembno, da vsakič znova opozarjamo na diskriminacijo, pozivajo.

“Otrokom z Downovim sindromom je pogosto kršena pravica do enakega oziroma nediskriminatornega obravnavanja, saj se v nekaterih primerih veljavni predpisi razlagajo v njihovo škodo. Temelj te diskriminacije je pomanjkanje razumevanja za izzive, s katerimi se ti posamezniki srečujejo v življenju, kar pa pogosto izhaja iz neznanja, negotovosti in strahu pred neznanim,”so povzeli besede varuha človekovih pravic Petra Svetine.

Poudarili so še pomen deinstitucionalizacije, ki je pravica vsakega invalida, saj menijo, da bi vsakomur morala biti omogočena skrb zanj v domačem okolju. “Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov, ki jo je Slovenija sprejela že pred 12 leti, državam podpisnicam nalaga deinstitucionalizacijo, kar med drugim pomeni pravico teh ljudi do samostojnega življenja v lokalni skupnosti,”je izpostavil Svetina.

Opomnil je, da v državah še vedno ni določila nadzornega telesa, ki bo izvajal naloge, povezane z izvajanjem konvencije. Po njegovem mnenju je skrajni čas, da v Sloveniji dobimo neodvisno telo za spodbujanje, varstvo in spremljanje izvajanja konvencije o pravicah invalidov. “Institucija varuha človekovih pravic je kot nacionalna institucija za človekove pravice s statusom A po pariških načelih pripravljena prevzeti to odgovornost in poslanstvo. Tako bi varuh človekovih pravic lahko postal neodvisno nadzorno telo, ki bi neprestano in nepristransko nadziral pravice, ki izhajajo iz konvencije o pravicah invalidov,” je še poudaril Svetina.

Tema letošnjega svetovnega dneva je “Bodimo povezani” 

Down Syndrom International namreč ugotavlja, da je bilo treba lani zaradi epidemije covida-19 prilagajati načine, kako smo se med seboj povezovali. Povezovanje predstavlja velik izziv, mnogo ljudi z Downovim sindromom pa je v tem času nazadovalo, so povzeli v Društvu Downov sindrom Slovenija.

Svetina: Za otroke z Downovim sindromom se predpisi pogosto razlagajo v njihovo škodo
Source:
Source 1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here