Null moms har vært et viktig bidrag for å få skyhøyt elbilsalg i Norge. Men det er slett ikke sikkert det varer mye lenger. Nå er det klart at Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet ønsker å innføre moms på elbiler som koster over 600.000 kroner.

Dersom det blir regjeringsskifte til høsten, er det med andre ord stor sannsynlighet for at en rekke elbiler blir merkbart dyrere.

Norges største bilimportør, Harald A. Møller, reagerer og advarer mot den rødgrønne elbil-politikken.

– Innføres elbilmomsen for tidlig, på et nivå som også rammer vanlige norske familier over hele landet som vil velge elektrisk, så settes målet om å kun selge elektriske personbiler i 2025 i fare, sier Ulf Tore Hekneby, administrerende direktør i Harald A. Møller AS.

Rammer distriktene

– Det er et paradoks at en eventuell rødgrønn regjeringskonstellasjon kan bli en bremsekloss på vei mot 2025-målet, og at de rammer bilkjøpere i distrikts-Norge. Vi forstår at intensjonen er å gjøre noe med fordelingspolitikken, men konsekvensene blir at det blir mer attraktivt å velge fossilt fremfor elektrisk i flere segmenter, sier Hekneby.

Ulf Tore Hekneby er administrerende direktør i Harald A. Møller.

Ulf Tore Hekneby er administrerende direktør i Harald A. Møller.

Han mener partiene må vurdere å heve det foreslåtte innslagspunktet fra 600.000 til 800.000 kroner, og at man samtidig venter med innføringen til 2023.

– Elbilen står overfor et gjennombrudd i distriktene, hvor barnefamilier med stort bilbehov i hverdagen nå kan velge gode fullelektriske alternativer. Et godt bilde på det er at elbiler blir et stadig vanligere syn på norske campingplasser. De modellene som er årsaken til det, er blant de som kan rammes av den politikken de rødgrønne nå vil gå til valg på, mener Henkeby.

Kan påvirke tilgangen på elbiler

På grunn av det solide elbil-salget de siste årene, har det norske markedet vært prioritert hos mange bilprodusenter. Ofte har Norge fått tildelt helt nye elbil-modeller aller først.

Dette mener imidlertid Henkeby kan snu, hvis salget bremser opp.

– Gjennom pandemien har flere store land i Europa innført sterke elbilinsentiver, og per nå er etterspørselen større enn produksjonen av elbiler. Tradisjonelt har det norske markedet vært prioritert, men med innføringen av moms i Norge risikerer vi at produsentene prioriterer andre markeder enn det norske, avsutter Hekneby.

Toppsjef advarer mot innføring av moms på elbiler
Source:
Source 1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here