Čeprav kriminalistična preiskava glede nelegalno odvrženega mulja v občini Hoče še poteka, pa naj bi isti dan, ko so blato pripeljali na tri lokacije v Pivoli, čistili čistilno napravo Komunalnega podjetja Ptuj. To zanika odgovornost, direktor Janko Širec pa je v izjavi za javnost dejal, da dejanje strogo obsojajo in pozval h kaznovanju storilcev. Blato je sicer prevzela Družba CEP, kjer so povedali, da jim je zbiralec zagotovil, da je ves mulj iz čistilne naprave prevzel v skladu z okoljevarstveno zakonodajo in njihovim dovoljenjem.

Teden dni je minilo, odkar so na območju Pivole neznanci odvrgli 200 kubičnih metrov blata, smrdeča gmota pa ni onesnažila le botaničnega vrta in Pivolskega potoka, ampak tudi zasebno vodno podjetje. S PU Maribor so sporočili, da intenzivna kriminalistična preiskava še vedno poteka. “Mariborski kriminalisti to dejanje preiskujejo prioritetno in se v cilju odkritja storilca ali storilcev tega dejanja povezujejo tudi s kriminalisti iz drugih delov Slovenije. V okviru preiskave še vedno preverjamo okoliščine dogodka, zbiramo obvestila in sproti preverjamo pridobljene informacije. Pri tem tudi sodelujemo z inšpekcijskimi službami in o vseh ugotovitvah sproti obveščamo pristojno tožilstvo, ki usmerja predkazenski postopek.”

Globa za odlaganje odpadkov brez ustreznih dovoljenj za pravne osebe znaša 75.000 do 125.000 evrov. Če je posledica odlaganja večja okoljska škoda ali če je šlo za načrtno dejanje, je kazen od 225.000 do 375.000 evrov.

Ker pa so v javnosti zaokrožile informacije, da je blato iz Komunalnega podjetja Ptuj, so se slednji odločili, da skličejo izredno novinarsko konferenco. Kot je pojasnil Janko Širec, direktor Komunalnega podjetja Ptuj, strogo obsoja to kriminalno dejanje in želijo, da se dogodek čim prej razišče, se najde storilca in se ga ustrezno sankcionira. Z dogodkom se ukvarjajo od petka, ko so prejeli informacije o odloženem blatu, ki je povzročilo okoljsko katastrofo. Pojavljati so se namreč začele domneve, da se je na lokaciji v Pivoli znašlo tudi blato iz njihove komunalne čistilne naprave. Prejšnji četrtek so se iz njihove čistilne naprave odvezle večje količine odpadnega blata, zato so na ta dogodek postali pozorni. Domnevali so, da bi se lahko tudi njihovo blato znašlo na tej lokaciji. “Počakati moramo do konca teh uradnih preiskav, bi pa mi želeli danes povedati, kako ta proces, protokol prevzema blata poteka in na ta način širši slovenski javnosti pojasniti, kdo bi lahko nosil del odgovornosti za to sprevrženo dejanje,” je povedal. 

Janko ŠirecFOTO: 24ur.com

Takoj v začetku tedna so namreč od prevzemnika blata, CEP iz Celja, ki so ga lani izbrali na javnem razpisu, zahtevali poročilo, ali je s četrtkovim odvozom blata vse v skladu s pogodbo oziroma vse v skladu z okoljskimi dovoljenji. “Mi smo od prevzemnika tudi to poročilo dobili, da je blato iz čistilne naprave Ptuj odvezeno v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem.” To jih je začasno pomirlo, je povedal, a so naslednji dogodki spet zbudili kanček dvoma. V družbi CEP so povedali, da pri prevzemniku (zbiralcu) preverili, kako je ravnal s predmetnim odpadkom. “Od njega smo prejeli pisno zagotovilo, da je bil ves mulj iz Komunalne čistilne naprave Ptuj prevzet v skladu z okoljevarstveno zakonodajo in njihovim dovoljenjem.”

Težave so se sicer začele, ko je Madžarska prepovedala uvoz blata v svojo državo. Država bo te stvari morala začeti reševati, sicer se bodo taki dogodki še nadaljevali, saj neke rešitve ni, blato pa se nam nalaga, in potem ga odlagajo na take lokacije, kot se je to zgodilo sedaj.

Janko Širec

V začetku tedna so v ptujski komunali stopili v kontakt s pristojnimi inšpekcijami in jim predali vse dokumente, količine odvedenega blata, ter čas, kdaj so blato pri njih nalagali. Registrske tablice iz posnetkov, ki so jih pridobili pristojni na območju Pivole, se ujemajo s tistimi, ki so bile zabeležene pri odvozu blata iz čistilne naprave, zato je velika verjetnost, da gre za blato iz Ptuja. “Težko presojam, kakšna verjetnost je, pričakujem pa, da bodo organi pregona to v najkrajšem času razrešili,” je dejal direktor.

Jernej Šömen, vodja dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih vod pri Komunalnem podjetju Ptuj, pa je pojasnil, da pri njih tako odpadno blato začasno odlagajo v skladišče, kjer ga lahko shranjujejo do pet dni, nato pa ga odpelje njihov prevzemnik. Odvoze blata vnaprej načrtujejo z izbranim izvajalcem, je pojasnil in dodal, da je njihova naloga naložiti tovornjake, medtem ko tovornjake naroča izvajalec, izbran na javnem razpisu. Ko se blato nalaga, ga tehtajo, in ko je tovornjak naložen, izpolnijo dokument, kdaj je bilo blato prevzeto in količina blata, pa tudi registrskih številkah tovornjakov. Ko kamion zapusti njihovo lokacijo, jim ne sledijo, upajo namreč, da ga odpeljejo na lokacijo, ki je predpisana.

V četrtek so v Komunalnem podjetju Ptuj naložili devet tovornjakov blata, kar je nekaj več kot 200 ton.

Cena odvoza kubičnega metra blata je sicer 117 evrov plus 9,5 odstotni DDV.

Širec je še pojasnil, da se letno pri njih nabere 7200 ton blata, na en tovornjak pa se naloži približno 25 ton blata. V pogodbi s CEP Celja je zapisano, da se blato vozi v Surovina Maribor, del pa tudi v Avstrijo. Toda iz mariborske družbe Surovina so sporočili, da niso in ne prevzemajo komunalnega blata od ptujske komunale na nobeno izmed svojih lokacij, prav tako v zvezi z navedeno problematiko niso sodelovali s podjetjem CEP. Vsakršno povezanost z obravnavanimi nezakonitimi ravnanji Surovina kategorično zanika. 

Kot kaže naj bi blato prevzeli v podjetju ML Surovine. Da se blato vozi na drugo lokacijo in sicer v Ljubljano, so v ptujski komunali izvedeli šele pred kratkim. To bodo v prihodnjih dneh tudi razčistili, saj bi jih o spremembah morali seznaniti. 

Onesnaženje potoka na območju PivoleFOTO: Občina Hoče-Slivnica

Na območju Občine Hoče – Slivnica se že izvajajo interventni ukrepi

V skladu s 27. členom Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) se na terenu v Občini Hoče – Slivnica,  kjer je bilo odloženo blato,  že izvajajo interventni ukrepi, so sporočili iz ministrstva za okolje in prostor. Za izvedbo interventnih ukrepov je  zadolženo podjetje VGP Drava Ptuj d.o.o. – vodnogospodarsko podjetje, ki je  izvajalec državne gospodarske javne službe varstva pred nenadnim onesnaženjem voda, določene po predpisih o vodah. “Med naloge koncesionarja pa sodi tudi izvajanje ukrepov za preprečevanje onesnaževanja vodnih in priobalnih zemljišč, skrb za odpadke iz postopkov izvajanja ukrepov čiščenja, preprečevanja in odpravljanja posledic onesnaženj in oddaja odpadkov v obdelavo zaradi njihove predelave ali odstranjevanja.”

“V javnosti se pojavljajo napačne interpretacije, da je za izvedbo interventnih del potreben sprejem odloka o programu za izvedbo sanacije prizadetega območja. Odlok  tako ni pogoj za izvedbo interventnih del na terenu, ki potekajo. Je pa Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) že pristopilo k pripravi odloka s programom ukrepov sanacije prizadetega območja, ki ga bo uskladilo s pristojnimi ministrstvi in občino,” so zapisali.

‘Ugotovili bomo, kdo nosi odgovornost za to sprevrženo dejanje’
Source:
Source 1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here