Vlada je sprejela odlok o načinu ugotavljanja izpolnjevanja pogoja PCT, ki določa, da sta lahko v aplikaciji vidna tudi ime in letnica rojstva preverjane osebe. “To je nujno zaradi ugotovitve, da se potrdilo nanaša na osebo, ki ga je predložila,” so utemeljili. Ob tem pa aplikacija ne sme omogočati hrambe ali druge obdelave navedenih osebnih podatkov. Prav tako se ne sme povezovati z nobeno zbirko podatkov.

Danes sprejeti vladni odlok določa način ugotavljanja izpolnjevanja pogoja PCT (prebolevnost, cepljenje, testiranje), in sicer se v primerih, ko se kot dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja predloži digitalno covidno potrdilo EU v digitalni ali papirnati obliki, ki je opremljeno s QR-kodo, izpolnjevanje pogoja PCT ugotovi z aplikacijo, ki jo zagotavlja in z njo upravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

Preverjanje pogoja PCT.FOTO: Aljoša Kravanja

“Če se kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT predloži drugo potrdilo oziroma dokazilo v skladu z navedenimi odloki, se izpolnjevanje pogoja preveri z vpogledom v to potrdilo oziroma dokazilo,” so po dopisni seji vlade sporočili z urada vlade za komuniciranje.

Odlok, objavljen v uradnem listu, ob tem navaja, da oseba, določena z vladnim odlokom, preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT opravi, kadar je iz dejanja oziroma ravnanja osebe, za katero se preverja izpolnjevanje pogoja PCT, mogoče zanesljivo sklepati, da je privolila v vpogled v svoje osebne podatke. Oseba, za katero se preverja izpolnjevanje pogoja PCT, dokazuje svojo istovetnost z javno listino, s katero se dokazuje istovetnost oseb.

Aplikacija z odčitavanjem kode QR uporabniku posreduje podatek o izpolnjevanju pogoja PCT, pri čemer iz podatka ne sme biti razvidno, katerega od pogojev PCT izpolnjuje oseba, ker to ni upoštevno za doseganje zasledovanega namena. Odčitata se tudi osebno ime in letnica rojstva osebe, za katero se preverja izpolnjevanje pogoja PCT, kar je nujno zaradi ugotovitve, da se potrdilo nanaša na osebo, ki ga je predložila. “Aplikacija ne sme omogočati hrambe ali druge obdelave navedenih osebnih podatkov in se ne sme povezovati z nobeno zbirko podatkov,” so zapisali. 

Odlok je potreben za izvajanje odlokov, v katerih je določeno izpolnjevanje pogoja PCT, kar pomeni, da so zbiranja za ljudi, ki tega pogoja ne izpolnjujejo, prepovedana, oziroma je zanje prepovedan promet posameznih vrst blaga in izdelkov. Odlok začne veljati dan po objavi v uradnem listu, ni pa določeno, do kdaj bo odlok veljal. Vsebinsko je vezan na že veljavne odloke, ki vsebujejo ukrepe v zvezi z nalezljivo boleznijo covid-19 in s tem povezano zahtevo po izpolnjevanju pogoja PCT, zato se bo s prenehanjem veljavnosti navedenih odlokov določilo tudi prenehanje veljavnosti tega odloka.

Na NIJZ so 23. julija predstavili aplikacijo za preverjanje izpolnjevanja PCT, a so jo še isti dan umaknili s spletne strani. “V petek, 23. julija, smo objavili aplikacijo za preverjanje PCT-potrdil, ki deluje in jo uporablja tudi Policija. Glede na odziv informacijske pooblaščenke smo na NIJZ nemudoma ukrepali in umaknili dostop do aplikacije. Isti dan smo začeli tudi z aktivnostmi za pripravo povsem nove aplikacije, ki bo povsem anonimna in bo zadostila pravnim podlagam,” je takrat pojasnil Anže Kavšek z NIJZ.

Na NIJZ so nato razvili novo aplikacijo, ki je anonimna in pokaže le, ali posameznik izpolnjuje PCT pogoj ali ne, ki je na voljo je od minulega petka. A po opozorilih strokovnjakov takšna aplikacija odpira možnost zlorab. “Najprej preveč, zdaj pa nič podatkov,” je novo aplikacijo komentirala nekdanja informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar. Kot je dejala, je sicer prav, da aplikacija ne razkriva zdravstvenega statusa, vendar pa je dodala, da sta ime in priimek bistvena sestavina tega preverjanja, zato da se lahko izognemo zlorabam.

Vlada je medtem izdala še odlok o spremembah določenih odlokov, ki so izdani na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih. S predlaganim odlokom se tako podaljšuje veljavnost odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v teh odlokih.

V aplikaciji za preverjanje pogoja PCT vidna tudi ime in letnica rojstva
Source:
Source 1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here