Vlada je sprejela sklep glede seznanitve s postopkom imenovanja dveh evropskih delegiranih tožilcev in ugotovila, da ni bil zaključen v skladu z Zakonom o državnem tožilstvu, ker ni bilo vloženo zadostno število kandidatur. Tako vlada za evropska delegirana tožilca predlaga Mateja Oštirja in Tanjo Frank Eler, ki sta se za funkcijo že potegovala, a le začasno. Predsednik društva državnih tožilcev Boštjan Valenčič pa odgovarja, da zakon o državnem tožilstvu pojma začasnosti ne pozna.

Ministrstvo za pravosodje je sporočilo, da je Vlada Republike Slovenije na današnji seji sprejela sklep glede seznanitve s postopkom imenovanja dveh evropskih delegiranih tožilcev. Vlada je ugotovila, da imenovanje dveh evropskih delegiranih tožilcev ni bilo zaključeno v skladu s tretjim odstavkom 71.d člena v zvezi s petim odstavkom 71.č člena ZDT-1, ker ni bilo vloženo zadostno število kandidatur. Zakon predvideva vsaj tri kandidature. 

Vlada za delegirana tožilca začasno predlagala Oštirja in Frank ElerjevoFOTO: Shutterstock

Ker Slovenija zaradi postopka imenovanja dveh evropskih delegiranih tožilcev zamuja pri posredovanju predloga kandidatov Evropskemu javnemu tožilstvu, “in ker bi zaradi tega lahko nastala občutna škoda za Republiko Slovenijo, vlada oba kandidata, ki sta vložila kandidaturi na javni poziv, in ju je Državnotožilski svet predlagal v imenovanje, predlaga v imenovanje za čas, dokler ne bo uspešno zaključen nacionalni del postopka imenovanja kandidatov”

Vlada bo oba omenjena predloga poslala Evropskemu javnemu tožilstvu. Delegirana evropska tožilca sicer uradno na podlagi predloga sodelujoče države imenuje kolegij Evropskega javnega tožilstva.

V evropskem javnem tožilstvu so v prvem odzivu zapisali, da novice za zdaj ne morejo komentirati, ker od slovenskih oblasti še niso prejeli uradnega sporočila o predlogu kandidatov za položaja evropskih delegiranih tožilcev v Sloveniji. Glede postopka izbire pa so pojasnili, da kandidate za položaje evropskih delegiranih tožilcev imenuje sodelujoča država. Ko evropsko javno tožilstvo prejme predlog, kandidate interno oceni, nato pa kolegij tožilstva odloči, ali jih imenuje ali ne. Odločitev na koncu tudi javno sporočijo.

Predsednik društva državnih tožilcev Boštjan Valenčič je za Televizijo Slovenija dejal, da je postopek izbire zaključen. “Vlada bo imeni poslala v Luksemburg, kjer bodo opravili dokončno izbiro. Pojma začasnosti zakon o državnem tožilstvu ne pozna,” je dodal.

Kritična do neimenovanja delegiranih tožilcev v svojem poročilu glede stanja demokracije v Sloveniji je tudi delegacija odbora Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine (Libe), ki je pod vodstvom nizozemske poslanke Sophie in’t Veld oktobra letos obiskala Slovenijo. Odbor ugotavlja, da je stanje demokracija v naši državi zaskrbljujoče, eden glavnih očitkov pa zadeva evropske delegirane tožilce. Skupino namreč skrbi odlaganje imenovanja evropskih delegiranih tožilcev in tožilcev v Sloveniji.

Spomnimo. Upravno sodišče je v oktobru razsodilo v upravnem sporu, ki sta ga sprožila oba kandidata za evropska delegirana tožilca iz Slovenije, Frank Elerjeva in Oštir. Odpravilo je sklep vlade s konca maja, s katerim je ta razveljavila prvotni razpis in zadevo vrnilo v ponovno odločanje, pri čemer je vladi naložilo, da v ponovljenem postopku obrazloži svojo odločitev.

Kljub tej sodbi Upravnega sodišča je vlada nato na seji kasneje sklenila, da izreka sodbe ni mogoče izvršiti, saj da je bil postopek, v katerem naj bi vlada znova odločala, končan z objavo novega javnega poziva k vložitvi kandidatur za imenovanje dveh evropskih delegiranih tožilcev.

Na ta razpis, ki je bil objavljen julija, sta se prijavila zgolj Frank Elerjeva in Oštir, Marjan Dikaučič, pravosodni minister pa je 4. novembra sprejel sklep, s katerim je zavrgel njuni prijavi, je poročal časopis Dnevnik. Pri tem se je skliceval tudi na sodbo upravnega sodišča, čigar 30-dnevni rok za izvršitev se je iztekel v petek 5. novembra. Sklenil naj bi, da je do pravnomočnosti sodbe še vedno v teku prvi razpis, zaradi česar ni mogoče izpeljati ponovljenega razpisa. 

Vlada za delegirana tožilca začasno predlagala Oštirja in Frank Elerjevo
Source:
Source 1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here